Ako imate komentar ili sugestiju na rad našeg sajta, molimo vas podelite svoje mišljenje sa nama.
Banka Poštanska Štedionica, Beograd


Sedište banke: Beograd
Osnovana: 1921 god.
Kapital banke: 11.555.494.000 RS
Aktiva banke: 39.364.036.000 RSD
Vlasništvo banke: JP PTT Saobraćaja Srbija 49,00%, Republika Srbija 44,37 %, Republički PIO fond zaposlenih 2,47 %, Ostali akcionari 4,16 %
Broj ekspozitura: 58
Broj bankomata: 144
SWIFT code: SBPORSBG
Call centar: 011/2020-292
eMail: kontakt@posted.co.rs

Ukratko o banci:


Svoje poslovanje Banka Poštanska štedionica, a.d. započinje 1921 god. Danas, ona predstavlja modernu poslovnu banku, nastalu na temeljima akcionarskog društva, čiji su osnivači Republika Srbija, JP PTT saobraćaja "Srbija", Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.

Poslovna strategija banke zasnovana je na orijentaciji ka klijentu, brzom razvoju novih proizvoda, efikasnijem i komfornijem vidu saradnje. Savremeni elektronski platni promet u zemlji i inostranstvu i sve bankarske usluge: dinarska i devizna štednja, tekući i devizni računi, platne kartice domaćih i najvećih svetskih brendova, devizni transferi, kreditne linije za privredu i stanovništvo, izdavanje garancija, rad sa hartijama od vrednosti samo su deo bankarske ponude Banke Poštanska štedionica, a.d.

PRATITE NAS
© Copyright 2007-2014
website developed & owned by Dubes doo Sva prava zadržana