1

Tema: Koja je razlika između konformne i proporcionalne metode obračuna

Pitanje:
Koja je razlika izmedju konformne i proporcijalne metode obračuna kamate i pri kojoj metodi je veća efektivna kamatna stopa?

Odgovor:
Razlika izmedju konformne i proporcionalne metode obračuna kamatne stope je u tome, što se konformna primenjuje kao složeni kamatni račun, odnosno, »kamata na kamatu«, a proporcionalna kao prosta kamatna stopa.
Efektivna kamatna stopa je veća pri korišćenju komforne metode, ukoliko je u pitanju Vaše ulaganje sredstava u banku, jer će Vam banka pri obnavljanju oročenja obračunavati kamatu i na osnovni ulog i na do tada ostvarenu kamatu. Ukoliko je u pitanju kredit, koji Vi uzimate od banke, efektivna kamatna stopa će biti veća pri korišćenju proporcionalne metode, jer se tada kamatna stopa obračunava na osnovno zaduženje, a ne na neotplaćeni deo kredita. Danas se u praksi proporcionalna metoda gotovo nigde ne koristi.

2

Odgovor: Koja je razlika između konformne i proporcionalne metode obračuna

Proporcionalna metoda se koristi kod OTP banke.

Pazite se!!!

3

Odgovor: Koja je razlika između konformne i proporcionalne metode obračuna

proporcionalna metoda se koristi i kod obracuna kamata na kredite u Erste banci

4

Odgovor: Koja je razlika između konformne i proporcionalne metode obračuna

Proporcionalna (relativna) kamatna stopa JE VECA od konformne kamatne stope. Postoji i matematicki dokaz. Koga zanima, neka proveri u finansijskoj matematici. Najcesce, konformni metod banke primenjuju kada one treba da isplate kamatu (pasivnu kamatu, na primer na orocenu stednju gradjana), jer ce tako platiti stedisi manje nego pri proporcionalnom metodu. Na primer, ako orocim 120.000 dinara  na mesec dana po godisnjoj kamatnoj stopi od 12%, kamata bi bila= 120.000*0.12/12=1.200 din, ali po konformnoj metodi kamata je manja 1.160,60 din. Link za formule: http://hr.wikipedia.org/wiki/Slo%C5%BEeni_kamatni_ra%C4%8Dun .Obrnuto, kada banka naplacuje (aktivnu) kamatu na kredit koji je odobrila (na primer pravnom licu kredit za postrojenja), ide se na proporcionalni da bi klijent njoj svakog meseca placao vise. Dakle, oba metoda postoje u praksi.