1

Tema: Koja je razlika izmedu nominalne i efektivne kamatne stope?

Pitanje:
Koja je razlika izmedu nominalne i efektivne kamatne stope?

Odgovor:
Nominalna kamatna stopa predstavlja cenu otplate kredita i na osnovu nje se vrši obračun mesečnih rata kredita. Nominalna kamatna stopa se obračunava na preostali dug kredita.
Efektivna kamatna stopa je jedinstven način prikazivanja kamatne stope u cilju transparentnosti i lakšeg poređenja bankarskih uslova za odobravanje kredita. U obračun efektivne kamatne stope pored nominalne kamatne stope ulazi i iznos naknada i provizija koje banka obračunava klijentu u postupku odobravanja kredita, kao što su:
• administrativni trošak obrade kredita
• premija osiguranja kredita
• i dr.