1

Tema: Besplatne akcije procedura

Agencija za privatizaciju je 28.01.2008. godine zvanično objavila poziv za oko 4 miliona građana za upis besplatnih akcija srpskih javnih preduzeća. Prijavljivanje će trajati punih 6 meseci i ne očekuju se velike gužve na šalterima pošta, gde se prijavljivanje i vrši.
Prijavljivanje za sve koji nisu zaposleni u javnim preduzećima se vrši na 3.500 šaltera Pošte Srbije. Oko 150.000 zaposlenih i bivših zaposlenih u javnim preduzećima se prijavljuju u nekoj od 25 filijala Nacionalne službe za zapošljavanje. Bivši zaposleni javnih preduzeća koja će se privatizovati, a koji su u penziju otišli pre više od 2 godine, će morati u PIO fondu da uzmu potvrdu o godinama radnog staža, jer je do 2006. postojala obaveza PIO fonda da penzionerima zadrži radne knjižice. Kako je ova obaveza ukinuta pre 2 godine, „mlađi“ penzioneri javnih preduzeća su lišeni ove dodatne obaveze.
Redosled prijavljivanja zaposlenih i bivših zaposlenih javnih preduzeća koja se privatizuju, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje je sledeći:
- od 28.01. do 31.03.2008. godine – radnici NIS-a i JAT-a
- od 31.03. do 31.05.2008. godine – radnici Telekoma i Aerodroma „Nikola Tesla“
- od 31.05. do 31.07.2008. godine – radnici Galenike i EPS-a
Zaposlenima i penzionerima javnih preduzeća ostaje mogućnost da svoja prava ostvare kao građani, upisom besplatnih akcija, ne kao radnici tih firmi, ukoliko smatraju da im je to isplativije.
Građani Srbije sa Kosova i Metohije, takođe, se mogu prijaviti za besplatne akcije u lokalnim poštama. U enklavama su opštine obezbedile posebne kancelarije za upis besplatnih akcija i tako nije uskraćeno pravo ni Srbima u enklavama da ostvare ovo pravo. Zaposleni u javnim preduzećima i penzioneri istih preduzeća sa Kosova i Metohije se mogu prijaviti Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Kosovskoj Mitrovici, radi ostvarenja prava na besplatne akcije.
Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije stupio je na snagu 3. januara 2008. godine, građani stiču pravo na:
- besplatne akcije u najvrednijim državnim sistemima: NIS, JAT, Telekom, EPS, Galenika i Aerodrom „Nikola Tesla“
- novčanu naknadu od do sada privatizovanih društvenih preduzeća
- besplatne akcije državnih sistema koji tek treba da se privatizuju
Postupak dobijanja besplatnih akcija ili novčane naknade je u potpunosti besplatan. Svi dobijaju jednak broj akcija svakog preduzeća i jednaku novčanu naknadu.
Građani koji ispunjavaju sledeće uslove, stiču pravo na besplatne akcije ili novčanu naknadu:
- da su punoletni na dan 31.decembar 2007. godine
- da su državljani Republike Srbije na dan 3.januar 2008. godine
- da su na dan 30.juna 2007. godine imali prebivalište na teritoriji Republike Srbije
- da su upisani u birački spisak
- da u dosadašnjem procesu privatizacije nisu ostvarili pravo na besplatne akcije
Neophodno je LIÈNO prijavljivanje na šalterima Pošte. Za prijavljivanje je potrebno poneti ličnu kartu i karticu sa brojem tekućeg računa u banci. Za građane koji nemaju otvorene tekuće račune, Poštanska štedionica će besplatno otvoriti tekući račun koji će kasnije biti korišćen za transfer sredstava koja se stiču akcijama ili novčanom naknadom. I ostale poslovne banke mogu otvarati račune građanima za ovu svrhu. Neke od poslovnih banaka su pripremile i posebne pogodnosti ukoliko se građani odluče da kod njih otvore račun. Građani koji su nepokretni mogu izvršiti prijavu na telefon 088/100-300 i uskoro će ga posetiti komisija, pred kojom se može prijaviti i eventualno otvoriti račun.

NEMOJTE koristiti usluge samozvanih posrednika. Posredovanje u ovoj akciji je zabranjeno zakonom i predviđena je kazna do 3 godine zatvora za ovakve prekršaje.

Procedura prijave je jednostavna i sastoji se iz dva koraka:
1. Na šalteru Pošte građanin prezentuje ličnu kartu i broj tekućeg računa
2. Službenik Pošte popunjava formular sa potrebnim podacima iz prezentovanih dokumenata
3. Građanin potpisuje formular i svojim potpisom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da su uneti podaci u formularu tačni.

Nakon toga, formular će biti prosleđen Agenciji za privatizaciju, koja proverava podatke i potvrđuje njihovu (ne)ispravnost. Ukoliko je potrebna neka dopuna podataka, Agencija će obavestiti građanina poštanskim obaveštenjem.
Vrlo je važno da se Vaša adresa iz lične karte poklapa sa mestom prebivališta, jer će sva obaveštenja iz Agencije, uključujući i pravo na besplatne akcije biti prosleđena na adresu iz lične karte. Agencija će najkasnije do 31. decembra 2008. godine obavestiti svakog građanina da li je stekao pravo na besplatne akcije.

Zakonom su predviđene novčane kazne za građane koji prijave lažne podatke i one se kreću u rasponu od 5.000 do 10.000 dinara.

Prema Zakonu građani će postati vlasnici dela akcija 6 meseci nakon privatizacije prvog javnog preduzeća od gore navedenih. Očekuje se da građani postanu vlasnici akcija početkom iduće godine. Prodaja akcija će biti moguća bez troškova do 2011. godine (sve troškove će preuzeti država).

Svim građanima je ostavljena mogućnost da biraju da li će akcije čuvati (i eventualno sticati dividendu po osnovu toga), pokloniti nekom drugom ili ih prodati preko ovlašćenih brokera na berzi.

Aproksimativne procene govore da će svakom građaninu pripasti akcije javnih preduzeća u visini od oko 1.000€. Uz ovo građanima će pripasti i gotov novac od prodaje preostalih akcija već privatizovanih javnih preduzeća, koju će obaviti Akcijski fond. Po ovom osnovu, svaki građanin će dobiti do 100€ u gotovini.

2

Odgovor: Besplatne akcije procedura

A šta sa radnicima malih javnih preduzeća poput lokalnih Vodovoda?
Ako se prijavim za ove besplatne akcije da li to znači da neću imati pravo na akcije moje firme kada se jednog lepog dana i ona privatizuje?

3

Odgovor: Besplatne akcije procedura

Da, svi koji se prijave za dobijanje besplatnih akcija i dobiju ih, nemaju pravo na besplatne akcije ostalih preduzeća.

4

Odgovor: Besplatne akcije procedura

Da li je potrebno otvarati poseban tekuci racun u ovu svrhu ili se moze koristiti postojeci tekuci racun?
Sta se desava ukoliko adresa prebivalista i adresa iz licne karte nije ista? Da li je tada isklucena  mogucnost upisa besplatnih akcija?

Poslednja promena od marijad (17-03-2008 21:20:19)

5

Odgovor: Besplatne akcije procedura

Nije potreban poseban tekući račun, možete koristiti postojeći.
Što se tiče adrese, validna je adresa iz lične karte. To što niste na toj adresi Vas ne ograničava da upišete akcije, ali će Vam sva obaveštenja od Agencije stizati na adresu iz lične karte.

6

Odgovor: Besplatne akcije procedura

IM se, u „Službenom glasniku“, objavi nova uredba koju je tehnička vlada usvojila, građani će moći da se odreknu već dobijenih akcija u procesu privatizacije. A sve u cilju da te bezvredne akcije, koje iz bilo kojih razloga nisu mogli da prodaju, zamene za nove, besplatne akcije javnih preduzeća. Očekuje se će ovo biti moguće već iduće nedelje.
Detalji će, naravno, biti poznati kada se Uredba i javno objavi. Za sada je poznato da je osnovni uslov da bi neko mogao da se odrekne akcija da od njih nije dobio ni dinara. Dakle da do sada nije niti jednu prodao; da nije dobio ni dinara od dividende, dobiti, niti deo stečajne ili likvidacione mase.
Veliki broj građana koji je već dobio akcije po osnovu Zakona o privatizaciji i Zakona o svojinskoj transformaciji, moći će, ukoliko to želi, da ih se odrekne u korist države (Akcijskog fonda). Procedura će, prema najavama, biti jednostavna, ali će ovi građani, kada pođu da se prijave za nove besplatne akcije javnih preduzeća sa sobom uz ličnu kartu morati da ponesu još dokumenata. Prvenstveno se misli na overenu izjavu da nisu ostvarili prava po osnovu tih akcija, za šta će biti propisani obrasci koji će se i objaviti u „Službenom glasniku“.
Pojedini naši čitaoci već su postavljali pitanje kako to da se uredbom menja Zakon o pravu na besplatne akcije, gde se striktno kaže da će akcije moći da dobiju samo oni koji ih do sada nisu dobili u procesu privatizacije.
- Uredba se podvodi pod postojeći zakon, a zakon kaže da onaj ko je već dobio akcije, ne može ponovo da ih dobije - objašnjavaju u Ministarstvu ekonomije. - Ovde smo našli pravnu formu da se onaj ko je dobio akcije formalno, a suštinski ih nije iskoristio, tretira kao da ih nije ni dobio. Međutim, ako je neko prodavao akcije, znači da je ipak nešto dobio od njih. Pa tako neće moći da se odrekne preostalih akcija, jer Uredbom nije moguće drugačije rešiti to pitanje.

BEZ POSLOVNE SPOSOBNOSTI
NOVOM Uredbom predviđena je još jedna mogućnost, a tiče se osoba lišenih poslovne sposobnosti. One do sada nisu mogle da se prijave za akcije, pošto su bile izbrisane iz biračkog spiska, upravo zbog lišavanja poslovne sposobnosti. Ovom izmenom omogućava se i ovim, nepravedno zapostavljenim građanima, da ostvare svoje pravo na akcije. Samo će staratelji, uz ličnu kartu, sa sobom prilikom prijave morati da ponesu i pravosnažnu odluku suda o lišavanju poslovne sposobnosti, odnosno produženju roditeljskog prava, kao i rešenje o starateljstvu. Takođe, izričito se predviđa da ostvarivanje prava na besplatne akcije nema uticaja na ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu.

izvor:Vecernje novosti

7

Odgovor: Besplatne akcije procedura

NAJÈEŠÆA PITANjA GRAÐANA U VEZI SA PRIMENOM
ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVÈANU NAKNADU KOJU GRAÐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE
("Sl. glasnik RS", broj 123/07)
izvor:Agencija za privatizaciju

„Ko ima pravo dobijanja novčane naknade i besplatnih akcija?
Pravo na dobijanje besplatnih akcija imaju građani koji do sada nisu ostvarili pravo na dobijanje besplatnih akcija u skladu sa ranijim zakonima, i koji su:
imali prebivalište na teritoriji RS, odnosno status raseljenog lica sa KiM zaključno sa 30. junom 2007.godine,
građani koji su punoletni na dan 31.12.2007. godine,
državljani Republike Srbije na dan 3. januar 2008. godine
upisana u birački spisak.

„Da li ću steći akcije jednog ili svih šest preduzeća“
Svaki građanin dobija akcije u svakom od šest preduzeća.

„Kada će građani moći da raspolažu svojim akcijama?
Od trenutka kada budu upisani kao vlasnici tih akcija u Centralni registar hartija od vrednosti, a najkasnije u roku od šest meseci od momenta privatizacije svakog od šest preduzeća. Zakon predviđa da će akcije svih šest preduzeća biti podeljene do kraja 2010. godine, a za očekivati je da će građani sa prvim akcijama raspolagati već 2009. godine.

„Šta je novčana naknada i kada će mi biti uplaćena na račun?
Novčana naknada je iznos u novcu koji će biti uplaćen svakom evidentiranom građaninu. Sredstva za ovu isplatu država će obezbediti od prodaje akcija društvenih preduzeća, koje su izdvajane u Privatizacioni registar u dosadašnjim privatizacijama. Očekuje se da će ova naknada biti isplaćena evidentiranim građanima, u prvoj polovini 2009. godine.

„Da li će svi građani ostvariti pravo na jednak iznos novčane naknade“
Da.

„Gde sve može da se podnese Prijava, kojim danima i u kom radnom vremenu?
Građani mogu da podnesu prijavu u svim Poštama u Republici Srbiji u njihovom radnom vremenu.

Lica koja borave u inostranstvu mogu se prijaviti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u njihovom radnom radnom vremenu.

Zaposleni i bivši zaposleni u šest velikih državnih sistema (JAT, EPS, NIS, Aerodrom «Nikola Tesla», Galenika i Telekom) mogu se prijaviti u filijama Nacionalne službe za zapošljavanje u njihovom radnom vremenu. Spisak filijala možete videti u sekciji Lokacije za prijavljivanje.

„Koliko traje period u kome se podnose prijave (od datuma do datuma)?
Prijavljivanje građana u evidenciju nosilaca prava na novčanu nadoknadu i prenos akcija bez naknade traje od 28. januara do 31. jula 2008. godine.

„Koju dokumentaciju treba da ponesem da bih izvršio prijavu?
Ličnu kartu i karticu banke sa brojem dinarskog računa.

„Šta radim ukoliko nemam karticu banke, tj. otvoren račun?
Pošta će Vam dodeliti broj računa besplatno, na licu mesta.

„Šta da radim ako nisam upisan u birački spisak?
Potrebno je upisati se u birački spisak u roku trajanja javnog poziva i nakon upisa podneti prijavu.

„Podneo/la sam zahtev za sticanje državljanstva, do danas nisam dobio/la uverenje o državljanstvu. Da li imam pravo da podnesem prijavu za upis u evedinciju građana nosilaca prava na sticanje besplatnih akcija i novčane naknade?“
Pravo da podnesu prijavu imaju građani koji su, pored ostalih potrebnih uslova, upisani u knjigu državljana na dan 3. januar 2008. godine.

„Da li mogu više puta da podnesem prijavu?
Ne, jer će biti onemogućen upis istog građanina dva puta.

„Nemam JMBG, šta da radim?
Obratite se MUP-u.

„Da li moram lično da podnesem prijavu?
Da, neposredno na šalteru Pošte. Nije dozvoljeno prijavljivanje preporučenim pismom, niti preko posrednika.

„Kakav je postupak prijavljivanja interno raseljenih lica?
Identičan kao i kod ostalih građana, samo što ova lica treba da ponesu na uvid, osim lične karte i kartice banke kod koje imaju otvoren dinarski tekući račun, i legitimaciju raseljenog lica ili zeleni karton.

„Može li se koristiti neki drugi dokument za identifikaciju (pasoš, vojna legitimacija i sl.)?
NE.

„Kakav je postupak predviđen za nepokretna lica?

Formiraće se komisije koje će na terenu popunjavati prijave. Nepokretna lica treba da prethodno zakažu izlazak komisije preko besplatnog telefona, i to građani na besplatan telefon Pošte 0800 100 300, a zaposleni i bivši zaposleni na besplatan telefon Nacionalne službe za zapošljavanje 0800 100 400.

„Da li se nepokretnim smatraju stara i bolesna lica sa ograničenom mogućnošću kretanja?
Da, samo je potrebno da prethodno zakažu izlazak komisije preko besplatnog telefona.

„Kakav je postupak za nepismena lica?
Identičan kao i kod ostalih građana, uz potpis otiskom prsta.

„Kakav je postupak za lica sa ograničenim mentalnim sposobnostima ili ograničenjem moći rasuđivanja?
Ova lica se prijavljuju uz prisustvo njihovog zakonskog staraoca (sa rešenjem nadležnog organa o starateljstvu) ako ispunjavaju sve ostale uslove. Ukoliko se prisustvo lica koje se prijavljuje ne može obezbediti, procedura je ista kao i kod nepokretnih lica, odnosno staraoci treba da zakažu izlazak komisije preko besplatnog telefona.

„Da li lica, potpuno ili delimično poslovno nesposobna, mogu i na koji način ostvariti pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu?“
Da, s tim što sve radnje oko prijavljivanja obavljaju njihovi zakonski staraoci, uz fizičko prisustvo tih lica, na šalteru pošte. U slučaju da se fizičko prisustvo tih lica ne može obezbediti, potrebno je zakazati izlazak komisije preko besplatnog telefona.

„Gde pravo na upis u evidenciju građana nosilaca prava na sticanje besplatnih akcija i prava na novčanu naknadu mogu da ostvare lica sa privremenim boravkom u zemljama u kojima ne postoji konzulat Republike Srbije?“
U ambasadi ili konzulatu RS koji je nadležan za tu zemlju.

„Da li lica koja poseduju nasleđene akcije, imaju pravo prijavljivanja za podelu besplatnih akcija?
Da, ukoliko nisu lično ostvarili pravo na besplatne akcije u dosadašnjim privatizacijama.

„Ako je lice preminulo pre podnošenja prijave za upis, da li naslednik/ci ima/ju pravo na upis u ime preminulog?“
Ne, pravo na prijavljivanje je lično, i ne može se naslediti.

„Ako je lice preminulo po podnošenju prijave za upis, da li naslednik/ci ima/ju pravo na njegove besplatne akcije?“
Da, preminulo lice je upisom steklo pravo na besplatne akcije, i kao takvo može se naslediti.

„Kako podnose prijavu lica koja duže vreme borave u inostranstvu?
Preko ambasada i konzulata, ako ispunjavaju sve uslove iz Zakona.

„Da li građani dobijaju novac, akcije ili i jedno i drugo?
I jedno i drugo.

„Da li moram da navedem kontakt telefon u prijavi?
Ne, ali je poželjno radi eventualne dopune podataka.

„Da li moram i kome prijavljujem promene ličnih podataka (prezime, adresa, broj tekućeg računa itd.)?
Agenciji za privatizaciju kao nadležnom državnom organu koji vodi evidenciju nosilaca prava na adresu Trg Nikole Pašića 5/VI.

„Da li mogu da ponesem karticu tekućeg računa za koji posedujem ovlašćenje, ili račun mora da bude otvoren na moje ime?
Račun mora biti na ime lica koje se prijavljuje.

„Da li prijavu za upis besplatnih akcija moram da podnesem na mojoj opštini?
Ne, možete u bilo kojoj Pošti.

„Podaci iz lične karte se ne slažu sa podacima iz biračkog spiska. Kakav je dalji postupak?
Prijava će biti tretirana kao validna i adresa iz lične karte će biti korišćena za sva obaveštenja.

„Stekao/la sam besplatne akcije privatizovanog preduzeća koje je sada u stečaju ili je likvidirano. Da li imam prava kao građanin na besplatne akcije?“
Nemate pravo na besplatne akcije jer ste to pravo već ostvarili po ranijim propisima.

„Imam akcije koje sam:
-kupio/la na berzi
-kupio/ la sa ili bez popusta u preduzeću u kom sam radio/la
-dobio/la na poklon
-nasledio/la
Da li imam prava kao građanin na besplatne akcije i novčanu naknadu?“
Da, ovo lice ima pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu, jer akcije koje poseduje, po načinu sticanja, ne spadaju u zakonsku kategoriju „besplatnih akcija“.

„Gde mogu pronaći obrazac za prijavu?“
Svi obrasci su kod službenika pošte i oni ih popunjavaju. Građani ih, nakon što provere da li su tačno upisani podaci, potpisuju u dva primerka. Jedan primerak potpisanog obrasca ostaje građaninu, kao potvrda da se prijavio.


Da li radnik javnog preduzeća može da bira i da uzme akcije kao građanin ako mu se to više isplati (npr. ima 1- 2 godine staža ili manje) ?
Može da bira da li će svoje pravo ostvariti kao građanin ili kao zaposleni.

Da li će radnik koji je radio u više javnih preduzeća (od ovih 6), dobiti akcije samo jednog preduzeća po sopstvenom izboru ?
Ukoliko podnese prijavu, ostvariće pravo u svim preduzećima gde je radio srazmerno godinama radnog staža koje je proveo u svakom od tih preduzeća.

Da li lice koje je odjavilo prebivalište 29.06.2007. ili ranije (npr. zbog odlaska u inostranstvo i steklo dvojno državljanstvo), pa ponovo prijavilo prebivalište 01.07.2007, ili kasnije (do 31.12.2007.) ima pravo na akcije ?
Lice mora imati prebivalište 30.06.2007. na teritoriji Republike Srbije da bi ostvarilo pravo kao građanin ili kao zaposleni.

Da li mogu da se prijavim bez JMBG, ako donesem potvrdu da sam predao zahtev za upis JMBG ?
Ne, potrebno je da imate JMBG prilikom prijave.


Da li mogu telefonom ili preko interneta da proverim da li mi je priznato pravo?
Svaki građanin će dobiti potvrdu na adresu iz lične karte. Pored toga, građani će moći da se informišu o statusu svoje prijave i preko internet adrese Agencije za privatizaciju www.priv.yu ili pozivom besplatnih telefona 0800 100 300 ili 0800 100 400.

Kome mogu da se žalim ako mi nije stiglo pismeno obaveštenje ?
Ukoliko vam ne stigne pismeno obaveštenje do 31.12.2008. godine obratite se Agenciji za privatizaciju.

Da li mogu da koristim žiro-račun umesto tekućeg računa ?
Građani moraju imati tekući dinarski račun u banci kao fizička lica.

Da li su akcije nasledne od trenutka prijave u pošti, tj. u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) ?
Ako je lice preminulo po podnošenju prijave za upis građana njegove su akcije nasledive.

U kom trenutku se uzima presek radnog staža u državnim javnim preduzećima ?
U trenutku prijave, dobijanja obaveštenja o priznatom pravu, završetka prijavljivanja, objavljivanja tendera, ili u trenutku IJP akcija na berzi ?
Kao datum preseka uzima se dan izdavanja potvrde o ostvarenim godinama radnog staža u preduzeću.

Da li radni staž ostvaren van državnog javnog preduzeća „propada“ (ne računa se u staž za akcije) ?
Besplatne akcije zaposleni stiču samo za pune godine radnog staža provedene u preduzeću u kome stiču akcije.

Da li dvojno državljanstvo ikako utiče na pravo na akcije ?
Ne.

Kako se obavlja prijava bolesnika u besvesnom stanju (komi) ?
Kao i za sva druga nepokretna lica.

Da li se naši građani u inostranstvu prijavljuju na isti način, ali sa pasošem ?
Građani sa privremenim boravkom u inostranstvu se prijavljuju sa ličnom kartom u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu.


Da li se samo lično preuzete akcije od društvenih preduzeća UZ POTPIS, smatraju dobijenim akcijama ? U suprotnom ?
Sve akcije koje je građanin upisao bez naknade, u društvenim preduzećima u skladu sa ranijim propisima, bez obzira da li su mu lično uručene ili ne, smatraju se dobijenim akcijama. U tom smislu, građanin koji je stekao ovakve akcije, ne može da ostvari to pravo po ovom zakonu.

Gde i kako da proverim da li sam na spisku radnika koji su dobili akcije ?
Građani koji žele da provere da li su do sada ostvarili pravo na besplatne akcije, to mogu učiniti tako što će podatke (IME I PREZIME, IME RODITELJA, JMBG, DATUM RODJENJA) poslati:

1. Pismenim putem, na adresu Agencije za privatizaciju Trg Nikole Pasica broj 5/VI;
2. Putem e-mail adrese akcije@priv.yu;
3. Preko baze Agencije za privatizaciju, na internet adresi www.priv.yu

Šta da radim ako sam pogrešno upisan da sam dobio akcije ?
Upis akcija u Centralni registar HOV vrši se po zahtevu preduzeća u kome imate upisane akcije. Obratite se svom preduzeću.

Kada stičem pravo raspolaganja akcijama (prodaja ili poklanjanje)?
Èim se akcije upišu u Centralni registar na vaše ime, što će se desiti najkasnije šest meseci od momenta privatizacije preduzeća.

Da li ću dobijati akcije posle svake od 6 privatizacija, ili sve akcije odjednom, na kraju ?
Sukcesivno, u roku od 6 meseci od okončanja privatizacije svakog od 6 preduzeća.


Da li sam obavezan da plaćam neku naknadu, porez i sl. na dobijene akcije ?
Ne, do 31.12.2011. godine, a posle da.

Da li akcije glase na donosioca ?

Akcije glase na ime i upisane su u elektronskoj bazi Centralnog registra hartija od vrednosti, i ne izdaju se u papirnom obliku.

Da li građani koji su inostranstvu mogu da se prijave i u zemlji, ako im to više odgovara, pod uslovima za ostale građane ?
Da, i to lično.

Da li izbeglice gube neka prava u zemlji iz koje potiču, ako dobiju akcije u Srbiji ?
To se uređuje zakonima zemlje iz koje potiču, a ne ovim zakonom.

Da li je krajnji rok za upis u birački spisak 31.07.2008.?
Jeste.

Šta je potrebno od dokumenata za prijavu lica koja ne mogu lično da dođu da se prijave u poštu/DKP ? Kako i kome (Ministarstvu za rad i socijalna pitanja, Pošti, ili NSZ) se obraćaju ?
Građani treba da se obrate na besplatan telefon Pošte 0800 100 300, a zaposleni i bivši zaposleni na besplatan telefon Nacionalne službe za zapošljavanje 0800 100 400.

8

Odgovor: Besplatne akcije procedura

Proverite online da li možete podneti zahtev za dobijanje besplatnih akcija; Proveru možete izvršiti na sledećoj stranici:
http://www.priv.yu/besplatne_akcije/provera_statusa.php

9

Odgovor: Besplatne akcije procedura

POZIV VLASNICIMA BEZVREDNIH AKCIJA

Saglasno Uredbi o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade, Javno preduzeće PTT saobraćja "SRBIJA" će na posebno obeleženim šalterima 183 filijale u većim gradovima i opštinama, počev od 14. aprila 2008. godine vršiti upis lica kojima je izmenom i dopunom navedene Uredbe omogućeno da podnesu prijavu u evidenciju nosilaca prava na novčanu naknadu i prenos akcija bez naknade.
Podsećamo javnost da je pomenutom Uredbom omogućeno da lica koja su ranije ostvarila pravo na akcije, odnosno udele bez naknade u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji i Zakonom o privatizaciji, a koja žele da se stečenih akcija odreknu, mogu pomenuto da urade u nekoj od 183 filijale pošte, pod uslovima da do dana podnošenja prijave:

-nisu raspolagali stečenim akcijama,
-nisu ostvarili pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo stečajne ili likvidacione mase po osnovu tih akcija,

Ukoliko građani ispunjavaju uslove propisane Zakonom i ispunjavaju dva gore navedena zahteva, popunjavanjem obrazaca i overom istih će biti u mogućnosti da izvrše prijavljivanje u evidenciju nosilaca prava.
Svi obrasci (izjave i/ili potvrda preduzeća) koje građani dostavljaju u smislu odricanja od ranije stečenih akcija, mogu se naći na šalterima pošta i internet stranicama Agencije odnosno PTT-a.
Bliža uputstva o postupku prijavljivanja i odricanja od ranije stečenih akcija, odnosno udela nalaziće se u filijalama pošte koje su ovlašćene za podnošenje prijava upisa u evidenciju.

10

Odgovor: Besplatne akcije procedura

dobio sam rešenje da sam upisan u centralni registar kao vlasnik besplatnih akcija.Kada stičem pravo na novčanu nadoknadu i kome treba da se obratim za dobijanje iste

11

Odgovor: Besplatne akcije procedura

Biće ti uplaćena na tekući račun čiji si broj ostavio prilikom registracije. Uplate će biti izvršene po prodaji firmi čije "pakete" akcija imaš (čitaj: dobićeš nekakvu sitninu do kraja ove godine).

12

Odgovor: Besplatne akcije procedura

RTS: 18.8.09.
Odlukom Skupštine akcionara o podeli akcija među zaposlenima u NIS-u i građanima Republike Srbije smanjena cene jedne akcije do minimalnog nivoa koji predviđa zakon, odnosno, na 500 dinara.

Skupština akcionara Naftne industrije Srbije donela je odluku o podeli akcija među zaposlenima u NIS-u i građanima Republike Srbije, prema kojom je broj tih hartija od vrednosti povećan na 163.060.400 komada, pri čemu je smanjena cene jedne akcije do minimalnog nivoa koji predviđa zakon, odnosno, na 500 dinara.

Skupština akcionara donela je odluku da se unesu odgovarajuće izmene u osnivačkom aktu i Statutu NIS-a.

Takođe, Skupština akcionara odobrila je imenovanje Vitalija Baranova za člana Upravnog odbora NIS-a, navedeno je u saopštenju te kompanije.

Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko izjavio je tokom vikenda da je ta kompanija spremna da malim akcionarima isplati cenu akcije koja neće biti manja od one koja je plaćena prilikom privatizacije NIS-a, koja ne može da bude manja od cene koju je "Gaspromnjeft" platio za jednu akciju NIS-a, odnosno 96 evra po akciji (oko 9.000 dinara).

Ministar ekonomije Mlađan Dinkić najavio je prošle nedelje da će građani Srbije, akcije NIS-a "dobiti vrlo brzo, mnogo brže nego što se nadaju".

Zakonski rok za podelu akcija NIS-a istekao je 10. avgusta 2009. godine, kako je to predvideo Zakon o podeli besplatnih akcija javnih preduzeća, koji je donet u decembru 2007. godine.

Na osnovu njega bi građani, koji dosad nisu dobili akcije u privatizaciji, trebalo da dobiju akcije NIS-a, Elektroprivrede Srbije, "Telekoma", Aerodroma Nikola Tesla, "Jat Ervejza" i "Galenike".

13

Odgovor: Besplatne akcije procedura

Kad se sve sabere i oduzme na kraju se danas moze reci da je ipak sve bilo jedna lepa velika laza i jedan veliki politicki marketinski trik. Ali to ce im biti zadnje, sad su dobili izbore i nikad vise.