Ako imate komentar ili sugestiju na rad našeg sajta, molimo vas podelite svoje mišljenje sa nama.
Banke ostvarile 44 mlrd. dinara u 2008.

Tekst objavljen:21.05.2009 0:00        Izvor: Kamatica    

Banke ostvarile 44 mlrd. dinara u 2008.

Bankarski sektor je u 2008. godini ostvario neto oko 35 milijardi dinara dobitka pre oporezivanja. Od 34 poslovne banke, 26 banaka je ostvarilo dobitak od oko 44,2 milijarde dinara, dok je 8 zabeležilo gubitke od oko 9,2 milijarde dinara.


Krajem 2008. godine bankarski sektor se suočio sa najvećim izazovima od 2001. godine, kada je počeo oporavak ove privredne grane. U samo tri meseca iz bankarskog sektora je povučena gotovo šestina devizne štednje građana (blizu milijardu evra), brzo je povećavan broj blokiranih preduzeća, počeli su da se javljaju prvi problemi u otplati kredita građana i došlo je do neverovatnih dnevnih oscilacija većine svetskih valuta, a naravno i dinara.

Mnogi su predviđali krah bankarskog sektora i zavladala je kriza poverenja, koju je bankarski sektor ipak prevazišao. Neki od pomenutih problema su prisutni i danas, ali ukupno delovanje ovih faktora je danas daleko slabije. Ipak, zabrinutost dela javnosti za sigurnost bankarskog sistema je prisutna i danas.S tim u vezi, portal Kamatica.com je istraživao profitabilnost poslovnih banaka u Srbiji, kao i promene u njihovom tržišnom učešću u Srbiji tokom 2008. godine.

Bankarski sektor je u 2008. godini ostvario neto oko 35 milijardi dinara dobitka pre oporezivanja. Od 34 poslovne banke, 26 banaka je ostvarilo dobitak od oko 44,2 milijarde dinara, dok je 8 zabeležilo gubitke od oko 9,2 milijarde dinara. Država je po osnovu poreza samo u ovom sektoru inkasirala više od 4,5 milijardi dinara.  

Pet banaka sa najvećim dobitkom u 2008. godini je sa blizu 27 milijardi dinara dobitka ostvarilo blizu 60% ukupno ostvarenog dobitka u bankarskom sektoru, a učešće u bilansnoj aktivi ovih pet banaka je oko 40%, što govori o visokoj profitabilnosti ovih poslovnih banaka. 

BANKA DOBIT PRE OPOREZIVANJA
Raiffeisen banka 6.962.749
Banca Intesa 6.408.697
AIK banka 6.038.097
EFG Eurobank 4.194.170
Unicredit banka 3.131.827
 
Dobit preko 2 milijarde dinara u 2008. godini ostvarile su i Komercijalna banka, Hypo-alpe-adria i Societe Generale, a preko milijardu dinara Jubmes, OTP banka, Poštanska štedionica i Univerzal banka. 

Sa druge strane, tri banke sa najvećim iskazanim gubicima, učestvuju sa oko 80% u ukupnim gubicima u bankarskom sektoru, a svojom bilansnom aktivom učestvuju sa samo 4% u ukupnoj bilansnoj aktivi bankarskog sektora. 
BANKA DOBIT PRE OPOREZIVANJA
Marfin banka -1.182.480
Meridian banka -2.049.143
Metals banka -4.062.151
 
NAPOMENA:
Svi rezultati u tabelama su izraženi u hiljadama dinara   Gubitke u 2008. godini su ostvarile i KBC banka, Credy banka, Privredna banka Pančevo, Findomestic banka i novoosnovana Moskovska banka.  

Evidentno je da bi rezultati banaka bili još povoljniji da u poslednjem kvartalu prošle godine nije došlo do značajnih turbulencija u funkcionisanju ovog sektora, što se naročito odnosi na povlačenje devizne štednje građana i poteškoća u otplati kredita privrede.  

Iako se očekuje da 2009. godina bude mnogo teža od prethodne, prema iskazanim rezultatima banaka u 2008. godini, čini se da „neće biti zime“ za ovaj sektor ni u ovoj godini, naročito ukoliko se u obzir uzmu subvencije države kod kreditiranja privrede i stanovništva, kao i visoke kamatne stope na kredite, kojima se banke obezbeđuju od rizika u otplati kredita. Očekivani slabiji rezultati banaka u 2009. godini definitivno nisu ni blizu opštem stanju u privredi, koja je polublokirana.  

Tržište plasmana bankarskih proizvoda je povećano za 13,8% na nivou sektora. Iako i dalje visok, rast tržišta bankarskih proizvoda je duplo manji nego u 2007. godini, a osnovni razlog tome je već visoka zaduženost stanovništva i privrede.   Najveći rast tržišnog učešća na bankarskom tržištu u 2008. godini imale su sledeće banke: 
BANKA RAST TRŽIŠNOG UČEŠĆA
EFG Eurobank 1,50%
Banca Intesa 1,40%
Vojvođanska banka 1,00%
OTP banka 0,42%
KBC banka 0,31%
 
Najveći pad tržišnog učešća na bankarskom tržištu u 2008. godini su imale sledeće banke:  
BANKA PAD TRŽIŠNOG UČEŠĆA
Hypo-alpe-adria -2,25%
Raiffeisen banka -1,17%
Piraeus banka -0,54%
NLB banka -0,53%
AIK banka -0,41%
NAPOMENA: Tržišno učešće je mereno visinom i rastom bilansne aktive u 2008. godini  

Od 34 banaka, koliko posluje u Srbiji, 16 je zabeležilo rast tržišnog učešća, dok je 18 smanjilo tržišno učešće. Zanimljivo je da je pet banaka koje pripadaju grupi 10 najvećih po bilansnoj aktivi zabeležilo pad tržišnog učešća.PODELI SA DRUGIMA:

Ostavi komentar

IME*
E-MAIL
KOMENTAR:keš krediti
VALUTA

IZNOS

RATA

PERIOD MESECI

Koja usluga digitalnog bankarstva vas najviše interesuje?
    Provera stanja računa
 
 
27.701993704092%
  28%
    Plaćanje računa
 
 
52.256033578174%
  52%
    Transfer novca
 
 
8.1846799580273%
  8%
    Neke druge transakcije
 
 
1.2591815320042%
  1%
    Otvaranje i zatvaranje računa
 
 
1.4690451206716%
  1%
    Traženje saveta i dobijanje informacija
 
 
3.4627492130115%
  3%
    Nešto drugo
 
 
0.6295907660021%
  1%
    Ništa od navedenog
 
 
5.0367261280168%
  5%

Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 96/5
11070 Beograd, Srbija

Redakcija sajta
+381 64 116 06 49

PRATITE NAS
© Copyright 2007-2014
website developed & owned by Dubes doo Sva prava zadržana