Ako imate komentar ili sugestiju na rad našeg sajta, molimo vas podelite svoje mišljenje sa nama.
Nov servis portala Kamatica

S obzirom na sve veći broj pritužbi na rad Banaka kao i na nejasna povećanja kamatnih stopa, nejasne obračune i obaveštenja, pojava operativnih grešaka Banaka koje građani plaćaju i drugo, rešili smo da izađemo u sustret građanima i pokušamo da pomognemo u "isterivanju pravde".

Saveti građanima - Prava i obaveze

Neke od situacija u kojima možemo da Vam pomognemo:

 • ako primetite da Vam kamata na dozvoljeni minus naglo raste,
 • ako se kamatna stopa za kredit koji je indeksiran u EUR ili CHF na menja u skladu sa ugovorom (6M, na šest meseci; 3M na 3 meseca),
 • ako primećujete da se početkom meseca sa računa skidaju sredstva koja nisu namenjena održavanju računa,
 • ako je kamatna stopa kredita u CHF ili EUR povećana zbog krize,
 • ako je banka Vaša dugovanja ustupila trećem licu bez prethodno pokušane naplate,
 • ako Banka od Vas traži saglasnost da učini delo koje se kosi sa propisima NBS,
 • ako ste oštećeni usled greške radnika na blagajni ,
 • ako Banka traži od Vas da uplatite ponovo proviziju po bilo kom osnovu, jer njihovom greškom nije proknjižena,
 • ako Banka traži od Vas da platite veću kamatu za prevremenu otplatu nego što je to definisano uslovima u ugovoru,
 • ako Vas Banka "bombarduje" komercijalnim porukama suprotno Zakonu o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i slično,
 • ako Vam Banka nudi da potpišete aneks ugovora o kreditu u kome mu nudi razne povlastice, tako da, ako da saglasnost, ne mora da poštuje Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga,
 • ako Banka ne obračunava rate i ne izrađuje plan otplate shodno matematičkoj metodi kojom se obavezala u svojim Opštim uslovima poslovanja,
 • ili po nekom drugom osnovu smatrate da ste oštećeni.

Ukoliko se potvrdi neka od prethodnih situacija vi ste oštećeni i imate pravo na nadoknadu učinjene štete.

Kako možemo da Vam pomognemo?

Možemo Vam dati besplatni savet o mogućim rešenjima za Vaš problem koji imate sa bankom čiji ste klijent. Kamatica pruža i posebnu uslugu pisanje prigovora sa pozivom na sva zakonska akta i pripremu sve prateće dokumentacije na osnovu koje možete tražiti obeštećenje. Napominjemo vam da je poslovanje banaka povezano sa primenom većeg broja propisa te je neophodno poznavanje istih kao i niza pravnih mišljenja kojima su razjašnjene pojedinačne, zakonom nepredviđene situacije. Poznato je da pravno dejstvo proizvode samo pisani i uručeni podnesci, sa dokazom o uručenju.
Pišite nam na pravna.sluzba@kamatica.com i objasnite o čemu se radi i na koji način mislite da ste oštećeni a naš tim stručnjaka će pokušati da Vam pomogne. Besplatni pravni savet na Vaš zahtev možete očekivati ponedeljkom i petkom. Za uslugu pisanja prigovora stavite napomenu "Prigovor". Usluga pisanja prigovora naplaćuje se po tarifi koja zavisi od kompleksnosti slučaja, a okvirna cena je 3000 dinara.

PRATITE NAS
© Copyright 2007-2014
website developed & owned by Dubes doo Sva prava zadržana