Ne možete da pročitate newsletter?
Click ovde da bi videli newsletter u browseru
 
Newsletter #137
Mesto finansijske odluke
 
 
 
Svetski dan štednje ustanovljen je 31. oktobra 1924. godine u Milanu, na prvom Međunarodnom kongresu štedionica. Banke širom sveta i skoro ceo vek kasnije, na ovaj dan nagrađuju svoje najvernije štediše i podsećaju koliko je finansijska sigurnost bitna.
 
 
Trenutno svi dužnici po kreditima, karticama, tekućim računima, koji svoje obaveze nisu izmirili u roku od 60 dana u Kreditnom birou se vode kao neuredni dužnici.
 
Obveznice su dužničke hartije od vrednosti koje predstavljaju obavezu njihovog izdavaoca da će u predviđenom roku isplatiti vlasniku glavnicu i pripadajuću kamatu.
 
 
Još jedan klijent u Srbiji dobio je spor sa bankom pred Apelacionim sudom u Beogradu, koju je tužio zbog kursnih razlika. Njemu je isplaćen stambeni kredit po srednjem kursu, a rate su naplaćene po prodajnom kursu.
 
 
Džeparac za decu i davanje mogućnosti njima da taj novac troše, najbolji su način da mališani nauče važne lekcije o vrednosti novca, ali i na koji način da njime raspolažu, a ako su u mogućnosti i da uštede.
 
 
         
 
 
"Nikad ne troši novac pre nego što ga imaš."
 
 
Za odjavu Click ovde
© 2016 Kamatica, All rights reserved