Ne možete da pročitate newsletter? Click ovde da bi videli newsletter u browseru

newsletter #54
Kes kreditistambeni kreditiauto kreditistednja


KAKO KORISTITI KAMATICU
Poštovani korisnici, predstavljamo vam Kamatica Market, onlajn servis koji omogućava korisnicima da lako, brzo, pouzdano i besplatno izaberu najpovoljniju finansijsku ponudu.


KAMATICA PREPORUČUJE
Zašto osiguranje života?
Osiguranje života nastaje na osnovu ugovora (polise) o osiguranju. Osiguravajuće društvo preuzima obavezu da korisniku osiguranja isplati ili isplaćuje ugovorenu sumu novca u slučaju da nastupi predviđeni događaj, uz uslov da na račun društva budu uplaćivani određeni iznosi novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja).
Uštedite na računima za grejanje
Uštedite Vaš novac koji trošite na račune za električnu energiju, grejanje i gorivo. Ulaganjem u izolaciju uštedećete na računima za struju. Novac koji budete uložili u izolaciju će Vam se vratiti za par godina.
Do Državnih obveznica sa minimum 50.000 dinara
U razgovoru sa gospodinom Nenadom Gujaničićem iz BDD Wise Broker a.d. Belgrade odgovorili smo na par pitanja u vezi kupovine Državnih obveznica i njihov značaj kao jednoj od mogućih načina štednje koja nije toliko popularna kao klasični vid štednje, usled nepoznavanja njenih karakteristika i mogućnosti zarade na Državnim obveznicama.


SAVET
“Za jasno definisane finansijske ciljeve potrebno je da imate konkretne planove kojima ćete dostići te ciljeve.”Za odjavu Click ovde