Često postavljana pitanja

Beogradska berza
1. Šta označava metod preovlađujuće cene?
U trgovanju po metodu preovlađujuće cene nalozi se u knjigu naloga upisuju u toku faze predotvaranja, a u fazi aukcije, na osnovu ispostavljenih naloga za trgovanje, se utvrđuje preovlađujuća cena. Prilikom utvrđivanja preovlađujuće cene primenjuju se sledeći kriterijumi: 1. maksimiziranje obima prometa, 2. minimiziranje razlike između cene koju je moguće utvrditi i indikativne cene. Za preovlađujuću cenu proglašava se cena po kojoj se ostvaruje najveći obim prometa, meren količinom predmetne hartije od vrednosti.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana