PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Euribor

1 m = jednomesečni euribor
3 m = tromesečni euribor
6 m = šestomesečni euribor

EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva

EURIBOR se obračunava dnevno na međubankarske depozite sa rokom od nedelju dana, mesec, tri meseca i godinu dana, gde se godina računa kao period od 360 dana.

Banke u Srbiji kod kreditiranja za pozajmice u evrima, koriste EURIBOR kao refernentu osnovnu cenu novca, na koju dodaju profitnu maržu. Promenom EURIBORA menja se i kamatna stopa, pa je time rizik promene kamatne stope prebačen sa banke na dužnika.

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana