Često postavljana pitanja

Dobrovoljni penzijski fondovi
1. Šta se dešava ukoliko se član fonda ozbiljno razboli ili u slučaju smrti člana fonda?
U slučaju ozbiljne bolesti ili trajne nesposobnosti za rad, član fonda može povući akumulirani iznos ukoliko dostavi dokaz o teškoj zdravstvenoj situaciji. Sav novac akumuliran na individualnom računu penzijskog fonda biće prenet licu koje je član fonda odredio. Ukoliko član nije odredio takvo lice, stanje na računu postaje deo njegove zaostavštine.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana