Često postavljana pitanja

Investicioni fondovi
1. Da li se investicione jedinice mogu kupiti za devize?
Investicione jedinice investicionih fondova stranim sredstvima plaćanja mogu kupiti samo nerezidenti, tj. lica koja više od godinu dana nemaju prebivalište u Srbiji. Rezidenti investicione jedinice mogu kupovati isključivo dinarskim sredstvima.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana