Često postavljana pitanja

Kamate i kamatne stope
1. Kako se izračunava godišnja kamata?
Obračunavanje godišnje kamate je poprilično kompleksno i zavisi od sistema obračuna koji koristi konkretna banka.
Najjednostavnije, godišnju kamatu možete izračunati množenjem uloga sa procentom koji banka nudi i ukupnu sumu podeliti sa 100:
( ULOG x KAMATNA STOPA U % )/100
Obračun po ovoj formuli će Vam dati okvirni iznos godišnje kamatne stope.
Imajte u vidu da se u našoj zemlji na kamatu koja potiče od deviznih uloga obračunava porez u iznosu 20% ostvarene kamate, a kamata koja potiče od dinarskih uloga ne podleže oporezivanju.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana