Često postavljana pitanja

Kamate i kamatne stope
1. Koja je razlika izmedju komforne i proporcijalne metode obracuna kamate i pri kojoj metodi je veca efektivna kamatna stopa?
Razlika izmedju komforne i proporcionalne metode obračuna kamatne stope je u tome, što se komforna primenjuje kao složeni kamatni račun, odnosno, »kamata na kamatu«, a proporcionalna kao prosta kamatna stopa.
Efektivna kamatna stopa je veća pri korišćenju komforne metode, ukoliko je u pitanju Vaše ulaganje sredstava u banku, jer će Vam banka pri obnavljanju oročenja obračunavati kamatu i na osnovni ulog i na do tada ostvarenu kamatu. Ukoliko je u pitanju kredit, koji Vi uzimate od banke, efektivna kamatna stopa će biti veća pri korišćenju proporcionalne metode, jer se tada kamatna stopa obračunava na osnovno zaduženje, a ne na neotplaćeni deo kredita. Danas se u praksi proporcionalna metoda gotovo nigde ne koristi.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana