Često postavljana pitanja

Kamate i kamatne stope
1. Šta je interkalarna kamata?
Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava tokom grejs perioda, odnosno u periodu između odobravanja kredita i otplate prve rate kredita. Najčešće se obračunava ili kao jednokratna procentualna naknada ili kao procentualna kamata izražena na godišnjem nivou.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana