Često postavljana pitanja

Krediti - opšta pitanja
1. Šta je vinkulirana polisa osiguranja?
Prilikom apliciranja za kredite banaka, većina njih zahteva različite vidove osiguranja: života, nepokretnosti, od gubitka posla… Sve je “vinkulirano” u korist banke, to jest sredstva koja isplaćuje osiguravajuća kuća, kada se desi “osigurani slučaj” idu na račun banke ili je neophodna saglasnost banke da bi vam se isplatila osigurana suma.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana