Često postavljana pitanja

Krediti - opšta pitanja
1. Imam polisu osiguranja života, vinkuliranu u korist banke. To je bio uslov za dobijanje kredita. Od kakvog je to značaja za mene?
Ova polisa je od naročitog značaja za vašu porodicu. Ukoliko se desi “osigurani slučaj” (u ovim osiguranjima, obično je u pitanju osiguranje za slučaj smrti), osiguravajuća kuća će isplatiti osiguranu sumu banci u svrhu otplate kredita. Obično su to sume koje pokrivaju veći deo preostale glavnice.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana