Često postavljana pitanja

Krediti - opšta pitanja
1. Koja je razlika između učešća i depozita?
Učešće i depozit su vidovi obaveznih ograničenja koje poslovne banke primenjuju u skladu sa važećom Zakonskom regulativom RepublikeSrbije. Razlika između depozita i učešća je u tome što se depozit polaže na račun u banci i ostaje na njemu do otplate kredita, kada ga korisnik kredita dobija nazad. Kod učešća je situacija nešto drugačija - korisnik sa određenim procentom učestvuje u nameni kredita (npr. ako ste uplatili 30% učešća, glavnica kredita koju otplaćujete se smanjuje na 70% od ukupne vrednosti i time smanjuje ratu kredita. Dakle, učešće se ne vraća korisniku od strane banke, ali umanjuje rate kredita.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana