Često postavljana pitanja

Krediti - opšta pitanja
1. Šta je refinansirajući kredit?
Refinansirajući krediti su krediti koje jedna banka daje uglavnom po nižoj kamatnoj stopi u odnosu na kamatnu stopu koju je druga banka zaključila sa klijentom po kreditu. Ovim kreditom banka vrati kredit koji trenutno imate. Novi kredit bi trebalo da ima uslove koji vam više odgovaraju – na primer manja rata, još dodatnog novca, manja ukupno plaćena kamata itd. Refinansirajući kredit se može koristiti i za plaćanje duga po kreditnoj kartici ili dozvoljenom minusu. Njime je moguće obuhvatiti i kredit i karticu ako to dozvoljava kreditna sposobnost i poslovna politika banke. Podsećamo da nije zabranjeno da banke refinansiraju sopstvene kredite, dugovanja po platnim karticama, dozvljene minuse... Dobro proverite uslove refinansirajućih kredita i troškove koje možete imati prilkom refinansiranja kredita.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana