Često postavljana pitanja

Krediti - opšta pitanja
1. Kako se izračunava koliko je pojedinac sposoban da bude žirant za više osoba, pod pretpostavkom da je u pitanju stambeni kredit?
Maksimalna kreditna zaduženost se računa kao razlika neto mesečnih prihoda i vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog člana domaćinstva (prema podacima Republičkog zavoda za statistiku). No, banka ima pravo da odluči da li će odobriti kredit ili da li će prihvatiti jemstvo određene osobe bez obzira što formalno ispunjava zakonske uslove. Imajte na umu da procena kreditne sposobnosti, iako obavezan element pri odobrenju kredita, nije jedini uslov koji treba ispuniti da bi se isti dobio.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana