Često postavljana pitanja

Kreditni biro
1. Koje podatke Kreditni biro vodi o građanima?
Kreditni biro za građane vodi podatke o: - tekućim obavezama, kao što su obaveze po osnovu kredita, kreditnih kartica, o pozajmicama po tekućim računima građana, o preuzetim obavezama žiranata i o lizingu; - potencijalnim obavezama, kao što su podaci o datim jemstvima (o žirantima) po kreditima drugih građana; - neurednostima (docnjama, spornim potraživanjima) u izmirivanju tekućih obaveza (iznos i vreme trajanja dospele neizmirene obaveze).
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana