Često postavljana pitanja

Kupovina nepokretnosti
1. Da li u ugovoru o prometu nepokretnosti uvek stoji “clausula intabulandi”?
Ne. Tipičan primer je ugovor u kome konačna isplata zavisi od nekog uslova iz ugovora ( na primer, da će prodavac dati saglasnost za uknjižbu po konačnoj isplati kupoprodajne cene ili da će se sgalsnost za uknjižbu dati kada pradavac izmiri sve dospele račune za komunalne usluge). U ovom slučaju, za uknjižbu nepokretnosti je neophodna izjava prodavca o saglasnosti za uknjižbu, overena u sudu.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana