Često postavljana pitanja

Lizing
1. Da li može lizing kuća da "proda" svoja potraživanja nekom drugom?
Shodno Zakonu o finansijkom lizingu, davalac lizinga može svoja prava prema primaocima lizinga ustupiti trećim licima. Onaj kome su ustupljena potraživanja nema pravo da traži od primaoca lizinga da preda predmet lizinga (najčešće je to vozilo) pre isteka ugovora o lizingu.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana