Često postavljana pitanja

Lizing
1. U čemu je razlika između operativog i finansijskog lizinga?
Najvaća razlika je u roku trajanja. Period trajanja finansijskog lizinga se obično poklapa sa životnim vekom predmeta, dok operativni lizing može trajati daleko kraće od životnog veka predmeta. Operativni lizing je u stvari zamišljen za rentiranje vozila u profesionalne svrhe (autobusi, kamioni za špediciju…). Po završetku ugovora o operativnom lizingu predmet lizinga ne dolazi do promene vlasništva ukoliko ugovorom nisu dogovoreni posebni uslovi za prenos vlasništva po isteku ugovora.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana