Često postavljana pitanja

Novac i novčanice
1. Koji su elementi zaštite od falsifikovanja najčešće zastupljeni na novčanicama?
Kada je reč o zaštiti novčanica od falsifikovanja, u tom pogledu se primenjuju najsavremenija svetska dostignuća. Sve novčanice su štampane na toniranoj zaštićenoj hartiji s multitonskim vodenim znakom u vidu portreta odgovarajuće ličnosti koja je predstavljena na novčanici. U novčanice je ugrađena isprekidana zaštitna nit srebrne boje, koja u sebi sadrži mikrotekst «DINAR DINAR», koji se kontinuirano ponavlja i čita i s lica i s naličja (zaštitna nit i mikrotekst su s naličja jasno vidljivi, a s lica pod svetlošću koja novčanicu čini transparentnom). U papir koji se koristi za izradu novčanica ugrađena su i zaštitna vlakna u žutoj, plavoj i crvenoj boji, od kojih su žuta i crvena vidljiva pod svetlošću lampe sa UV zracima. Pri izradi novčanica primenjene su različite štamparske tehnike. Novčanice apoena od 10 i 20 dinara izvedene su u tehnici višebojne linijske ofset štampe i tehnici visoke štampe za numeraciju, dok je, pored njih na ostalim apoenima serije primenjena i tehnika duboke štampe. U toj tehnici izvedeni su portreti ličnosti predstavljeni na novčanicama, kao i pojedini dodatni elementi zaštite. Među te elemente ubrajaju se natpis Narodna banka Srbije, znak za slepe, kao i kipefekat. Ovaj poslednji prikazuje amblem Narodne banke Srbije uočljiv samo pri posmatranju novčanice pod određenim uglovima. Zaštitni element optički varijabilnom bojom – OVI (optical variable ink), koji, kako to i sam naziv objašnjava, menja boju u zavisnosti od ugla gledanja, izveden je, takođe u tehnici duboke štampe, na novčanicama u apoenima od 1000 i 5000 dinara. Veoma značajan element zaštite od falsifikovanja jeste kinegram, koji predstavlja aplicirani element na novčanici. Sastoji se od metalizovanog i demetalizovanog dela, a pomeranjem novčanice formira nekoliko različitih slika koje se prelivaju jedna u drugu, menjajući pri tom boju. Ovaj element primenjen je na novčanicama u apoenima 200, 500, 1000 i 5000 dinara. Kod novčanice najveće vrednosti – apoena od 5000 dinara – na pojedinim delovima naličja, kao dodatni vid zaštite od falsifikovanja, primenjeno je štampanje bojom osetljivom na infracrvene zrake svetlosnog spektra, koja se prilikom osvetljavanja tim zracima gubi sa ekrana IR lampe (postaje nevidljiva). Pored navedenih vidova zaštite, sve novčanice sadrže i natpise u mikrotekstu i tzv. prozirni registar.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana