Često postavljana pitanja

Novac i novčanice
1. Zašto se u opticaju nalaze paralelno novčanice i kovani novac apoena od 10 i 20 dinara?
Narodna banka Srbije pustila je u opticaj 2. jula 2003. godine kovani novac apoena od 10 i 20 dinara. U tom trenutku, troškovi izrade novčanica i kovanog novca tih apoena bili su na približno istom nivou, ali se tada Narodna banka Srbije opredelila za kovani novac imajući u vidu da je njegov vek trajanja „neograničen“ (gotovo da ne menja oblik), dok je optimalni vek trajanja novčanica tih apoena kratak (do dve godine) i neophodno je dodatno štampati novčanice radi zamene pohabanih i oštećenih. Razlozi za ponovno štampanje i puštanje u opticaj novčanica apoena od 10 i 20 dinara izdanja Narodne banke Srbije su sledeći: Od početka 2006. godine na svetskim berzama je došlo do drastičnog povećanja cena metala od kojih se izrađuje kovani novac, a samim tim i do enormnog povećanja troškova njegove izrade, koji višestruko premašuju troškove izrade novčanica tih apoena (ilustracije radi, troškovi izrade kovanog novca apoena od 10 dinara su 9,78 dinara/komad, a apoena od 20 dinara 12,03 dinara/komad, dok su troškovi izrade novčanica tih apoena 2,24 dinara/komad); U drugoj polovini 2006. godine doneta je odluka o povlačenju iz opticaja novčanica izdanja Narodne banke Jugoslavije, pa time i novčanica apoena od 10 i 20 dinara. Kako se apoeni manje nominalne vrednosti gotovo ne vraćaju u vidu višaka, sa ekonomskog aspekta je racionalnije štampati dodatne količine novčanica apoena od 10 i 20 dinara za zadovoljenje redovnih potreba gotovinskog platnog prometa i za zamenu novčanica koje se povlače iz opticaja; U praksi se pokazalo da je u platnom prometu praktičnija upotreba novčanica apoena od 10 i 20 dinara u odnosu na kovani novac – sa aspekta brojanja, prerade i transporta novca. Od 2006. godine Narodna banka Srbije izrađuje minimalne količine kovanog novca apoena od 10 i 20 dinara (po 1.000.000 komada), prvenstveno za potrebe raznih automata koji koriste te apoene i za eventualno obeležavanje nekog od istorijskih, kulturnih, sportskih i drugih događaja od značaja za Republiku Srbiju (u 2006. je izrađen kovani novac apoena od 20 dinara kao jedan od vidova obeležavanja 150. godišnjice rođenja Nikole Tesle, a u 2007. kovani novac apoena od 20 dinara kao jedan od vidova obeležavanja 200. godišnjice dolaska Dositeja Obradovića u Srbiju). U 2009. godini će biti izrađen kovani novac apoena od 10 dinara s motivima 25. letnje Univerzijade u Beogradu, a na kovanom novcu apoena od 20 dinara biće lik Milutina Milankovića – čime će se obeležiti 135. godišnjica rođenja ovog naučnika svetskog renomea. To znači da i u narednom periodu na kovanicama apoena od 10 i/ili 20 dinara može biti zastupljen neki od motiva iz srpske istorije, sporta, nauke, kulture i sl. Takođe, u svetu postoji praksa da se u opticaju nalaze novčanice i kovani novac istog apoena i u tom pogledu Narodna banka Srbije nije jedinstven slučaj.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana