Često postavljana pitanja

Novac i novčanice
1. Ukoliko građani prime lažnu novčanicu domaće ili strane valute, gde mogu da je predaju i kako da postupe s takvom novčanicom?
Evidentna je pojava sve većeg broja falsifikata dinara u platnom prometu, koji se u uslovima razvoja nauke i tehnike usavršavaju i postaju sve uverljiviji, tj. sve sličniji autentičnim novčanicama, pa je time i veći rizik da građani dođu u posed falsifikovanih novčanica. Falsifikati dinara najčešće se pojavljuju u dnevnim pazarima trgovačkih radnji, na pijacama, benzinskim pumpama, kioscima i drugim sličnim mestima gde se plaćanja vrše gotovim novcem. Napominjemo da lice koje dođe u posed falsifikovanih novčanica trpi štetu jer se takve novčanice ne zamenjuju za originalne novčanice.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana