Često postavljana pitanja

Novac i novčanice
1. Koji su kriterijumi po kojima se novčanice efektivnog stranog novca deklarišu kao oštećene, gde i pod kojim uslovima se te novčanice mogu zameniti?
Narodna banka Srbije prima od banke oštećenu efektivu prema sledećem kriterijumima: - ako nije falsifikovana; - ako su u pitanju vanopticajne novčanice čiji rok zamene nije istekao; - ako podneti deo novčanice, ili više delova koji nesumnjivo potiču od iste novčanice, iznosi najmanje 51% njene površine a pri tom na tom delu postoji bar jedan zaštitni element koji je vidljiv (npr. vodeni žig, magnetna zaštita, obojena vlakna, sigurnosna nit) ili bar jedno od obeležja autentičnosti (npr. poslovno ime banke, serijski broj, vrednost novčanice iskazana slovima i brojevima, glavni motivi), pri čemu se oštećenom novčanicom ne smatra novčanica kojoj nedostaje deo čija je površina manja ili jednaka 10 mm2 pod uslovom da nije oštećena na drugi način opisan u ovoj odredbi; - ako je zacepljena, s tim da je to zacepljenje veće od 10 mm; - ako je cela iscepana na dva ili više delova i pri tom se pouzdano može utvrditi da su to delovi iste novčanice; - ako je zalepljena lepljivom trakom a ta traka prelazi veličinu 10 X10 mm; - ako je dugo u opticaju i, usled čestog korišćenja, pohabana (meka), s tim da su zaštitni elementi, kao i obeležja autentičnosti, vidljivi i mogu se proveriti; - ako je ispisana ili iscrtana, polivena mastilom, bojom slabog intenziteta ili uljem, s tim da je ukupno oštećenje veće od 2% površine ispravne novčanice a pri tom na novčanici postoji bar jedan zaštitni element koji je vidljiv (npr. vodeni žig, magnetna zaštita, obojena vlakna, sigurnosna nit, mikrotekst), odnosno bar jedno od obeležja autentičnosti (npr. naziv banke, serijski broj, vrednost novčanice iskazana slovima i brojevima, glavni motivi); - ako nije umrljana jakom bojom (ALERT COLOUR) kojom se vrši hemijska zaštita novčanica u transportu, odnosno kojom se novčanice boje u slučaju nasilnog otvaranja pakovanja novca. Poslovne banke mogu od građana primati oštećene novčanice uz plaćanje naknade, koja je određena tarifama konkretne banke.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana