Često postavljana pitanja

Osiguranje - Opšte
1. Da li se uplata prve premije može smatrati dovoljnom za zaključenje ugovora o osiguranju?
Da. Zakon o obligacionim odnosima dopušta da se uplata prve tranše premije može smatrati dovoljnim elementom za zaključenje ugovora o osiguranju. Ovo je najčešći slučaj kod osiguranja čije se premije naplaćuju putem sistema objedinjene naplate komunalnih usluga.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana