Često postavljana pitanja

Osiguranje - Opšte
1. Koji uslovi imaju veću pravnu snagu: opšti ili posebni, odnosno dopunski?
Važeća regulativa se nije dovoljno bavila ovom tematikom, pa je odlučivanje po ovom pitanju prepušteno osiguravajućim kućama. Obratite pažnju da kod većine osiguravača se u slučaju neslaganja posebnih sa opštim uslovima, primenjuju odredbe, posebnih, odnosno dopunskih uslova.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana