Često postavljana pitanja

Osiguranje - Opšte
1. Šta, ako prećutim neke podatke o sebi prilikom zaključenja osiguranja?
U vašem je interesu da o sebi date tačne i potpune podatke jer ukoliko se po dešavanju “osiguranog slučaja”, ispostavi da je do njega došlo zbog nekog od netačno navedenih podataka, osiguravač zadržava pravo da vam ne isplati ugovorenu naknadu.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana