Često postavljana pitanja

Osiguranje života
1. Da li postoji mogućnost da u nekoj od banaka u Srbiji uplatim premiju inostranog osiguranja života?
Ne, NBS je još 2006. godine polise inostranih osiguravajućih kuća bez obzira što one imaju poslovnice u Srbiji, proglasila ništavim. Lako je moguće da ćete ovu vrstu premije moći da platite, samo u matičnoj zemlji osiguravajuće kuće. Kako su najčešće u pitanju polise Austrijskih osiguravajućih kuća, iskustvo je pokazalo da se u poslednjih par godina premije mogu platiti samo u Austriji, ali ne i u zemljama u okruženju, bez obzira što su neke od njih članice EU.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana