Često postavljana pitanja

Osiguranje života
1. Ima li nešto na šta treba posebno obratiti pažnju prilikom prijave smrti ili povrede osiguranika društvu za osiguranje?
Jedan od bitnih uslova za isplatu osigurane sume je i da je plaćena poslednja dospela premija. Osim uredne medicinske dokumentacije, uredno plaćanje premije je među osnovnim preduslovima za isplatu osigurane sume.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana