Često postavljana pitanja

Osiguranje života
1. Da li poslodavac u obavezi da plaća osiguranje za svoje zaposlene?
Da. Shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. Glasnik RS 101/05) poslodavac je u obavezi da osigura zaposlene od povreda na radu, profesioonalnih oboljenja i oboljenjau vezi sa radom, radi naknade štete.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana