Često postavljana pitanja

Ostalo
1. Šta je dokumentarni akreditiv?
Dokumentarni akreditiv predstavlja instrument obezbeđenja i plaćanja i najviše se koristi u međunarodnom platnom prometu. Izdavanjem akreditiva, banka izdavalac po nalogu klijenta preuzima neopozivu obavezu da će na ugovoreni datum izvšiti plaćanje - negociranje podnetih dokumenata u korist korisnika akreditiva, ukoliko su dostavljena dokumenta o izvršenom izvozu u skladu sa unapred predviđenim uslovima datih tekstom akreditiva. Akreditiv kao instrument plaćanja i obezbeđenja pruža sigurnost kako kupcu robe i usluga, tako i prodavcu.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana