Zvanični kurs Evra za dan 22.01.21. :: 117.5762 rsd

Često postavljana pitanja

Ostalo
1. Kako popuniti menicu?
Menica se popunjava isključivo u Banci pred šalterskim radnikom.
Menicu je potrebno popuniti čitko pisanim slovima, pri čemu se popunjeni podaci ne smeju brisati, precrtavati i prepravljati.
Korisnik kredita vertikalno popunjava menični blanket na prednjoj strani na prostoru između natpisa “Republika Srbija” i “Serija”. Na navedenom prostoru korisnik kredita svojeručno upisuje tekst “Priznajem”i svoje ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu.
Menica može biti sopstvena ili sa jednim ili više kreditno sposobnih žiranata.
Sopstvenu menicu popunjava korisnik kredita na licu menice u donjem desnom uglu, čitko, pisanim slovima, navodeći sledeće podatke: svoje ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu.
Ukoliko se radi o menici sa žirantima, prvi žirant popunjunjava menicu u donjem desnom uglu na licu menice, u obeležnom prostoru predviđenom za unošenje podata za trasanta. Ispod imena i prezimena žirant upisuje adresu stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. Iste podatke potrebno je da navede na poleđinu menice okrenute vertikalno, vodeći računa da tekt ne bude na poleđini talona.
Drugi i ostali žiranti potpisuju se na poleđini meničnog obrasca ispod potpisa prvog žiranta. Na dovoljnoj udaljenosti (3 cm) od podataka prvog žiranta, unose se podaci: ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpis.

Testiramo za Vas

2.5/5

Analiza ponude American Express® Green kreditne kartice koju možete naći u ponudu...

Više

3.5/5

Banke se utrkuju kako bi budućim klijentima ponudile što atraktivniju ponudu i...

Više

4.0/5

Sve više banaka pravi ponude keš kredita koji su namenjeni penzionerima,...

Više

3.0/5

Kamatica je izvršila analizu Aktivne ponude Societe Generale Banke. Na svakom...

Više
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana