Često postavljana pitanja

Štednja
1. Šta se dešava sa uloženom štednjom ukoliko se oročeni novac ne podigne nakon isteka oročenja?
Banke u Srbiji u ugovoru o oročenju sredstava uglavnom uključuju član u kome se definiše da ako klijent ne podigne sredstva nakon isteka oročenja u roku od nekoliko dana (najčešće 3-10 dana), sredstva na računu (uključujući i ostvarenu kamatu) se automatski oročavaju na isti rok. U pojedinim bankama postoji mogućnost da elektronski oročite sredstva. Tada vam se nude mogućnosti da se posle isteka oročenja, sredstva prebace na tekuća (dinarske ili devizne račune) ili takozvani: "roll", to jest, da se sredstva uvećana za kamatu ponovo oroče na isti period.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana