Često postavljana pitanja

Tekući računi i dozvoljeni minusi
1. Šta predstavlja efektivna kamatna stopa kod dozvoljenog minusa?
Efektivna kamatna stopa kod dozvoljenog minusa obuhvata nominalnu kamatnu stopu, koja se obračunava na direktno pozajmljena sredstva i naknade banke u vezi sa odobravanjem ili održavanjem dozvoljenog minusa (ukoliko postoji naknada za obnavljanje dozvoljnog minusa ili pri odobravanju dozvoljenog minusa).
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana