Korišćenje

24.12.2009

Istraživanja izvor: Kamatica

 

Platnim karticama izdatim od strane poslovnih banaka u Srbiji je u prethodnih 5 godina izvršeno više od 5,5 miliona transakcija u inostranstvu i ostvaren promet od preko 600 miliona evra. Iznos prosečne transakcije „srpskim karticama“ u inostranstvu je bio oko 90 evra.
 
Najvećim delom platne kartice se koriste na prodajnim mestima i bankomatima u inostranstvu, dok je korišćenje za podizanje gotovine na šalterima banaka zanemarljivo. S druge strane, vrednost prosečne transakcije karticom je najveća na šalterima banaka u inostranstvu, a najmanja na prodajnim mestima.
 
Ukidanjem viza za većinu zemalja Evropske unije i uvođenjem jeftinijih karata za put u te zemlje očekuje se značajno povećanje broja putnika, a samim tim i povećanje u korišćenju platnih kartica u inostranstvu.
 
 
KORIŠĆENJE PLATNIH KARTICA VAN ZEMLJE IZDATIH U SRBIJI

 
Broj transakcija
Prosečna vrednost transakcije
Godina
ATM
POS
Šalteri
Ukupno
ATM
POS
Šalteri
Ukupno
2005
165.502
521.584
3.986
691.072
152
89
426
106
2006
217.429
857.529
4.431
1.079.389
155
82
271
97
2007
263.715
1.158.554
5.044
1.427.313
144
83
258
95
2008
329.682
1.505.651
6.578
1.841.911
144
86
228
97
2009*
252.457
1.187.195
5.784
1.445.400
131
75
174
85

* Podaci se odnose na prvih 9 meseci 2009. godine
 
 
Portal Kamatica.com je istraživao koje je informacije neophodno prikupiti pre korišćenja platnih kartica u inostranstvu i kolike su provizije za korišćenje platnih kartica u inostranstvu.
 
KORIŠĆENJE PLATNIH KARTICA U INOSTRANSTVU
 
Sem platnih kartica iz DinaCard programa, gotovo sve platne kartice izdate od strane poslovnih banaka u Srbiji se mogu koristiti u inostranstvu. Od kartica koje se izdaju u Srbiji, to su Visa, MasterCard, Maestro, American Express i Diners Club. Imajte u vidu i da tzv. co-branding kartice uglavnom nisu predviđene za korišćenje u inostranstvu.
 
Treba imati u vidu da je kod pojedinih banaka potrebno posebno aktivirati karticu za korišćenje van granica naše zemlje, ali i da kod većine kartica postoje dnevni i mesečni limiti za potrošnju putem platnih kartica.
 
Vrlo je važno znati da ako bankomat „proguta“ karticu u inostranstvu, istu ćete dobiti tek po povratku, u ekspozituri svoje banke u Srbiji. Nezavisno od toga kako ostanete bez kartice (izgubljena kartica, ostala u bankomatu, ukradena kartica), vrlo je važno da to odmah prijavite svojoj banci. Zbog toga se pre odlaska u inostranstvo podsetite kako prijavljujete nestanak kartice svojoj banci.
 
Kartice, poput Diners Club-a, American Express-a ili Gold i Platinum kartica Visa-e i MasterCard-a, mogu Vam u pojedinim trgovinama ili ugostiteljskim objektima u inostranstvu doneti popuste na plaćanja, jer je to uobičajeno u konkurentskoj trci davaoca usluga.
 
TARIFE
 
Za razliku od korišćenja platnih kartica u zemlji, pri korišćenju u inostranstvu poslovne banke naplaćuju više provizije za sve vrste korišćenja platnih kartica. Tako, provizije za podizanje gotovine na bankomatima u inostranstvu se kreću od 1 do 3% ili se naplaćuju fiksne naknade od 3-5 evra po transakciji. Za istu uslugu na šalteru banke u inostranstvu se naplaćuje provizija od 3-5%, odnosno, od 3-5 evra po transakciji. ÄŒak i za plaćanje robe kupljene u trgovinama u inostranstvu se naplaćuju provizije i one se kreću oko 1%. Kod pojedinih platnih kartica je moguće da se pri transakciji naplaćuje kombinacija provizije i naknade, npr. 0,25%+2€ za podizanje gotovine ili da postoji minimalna naknada, npr. 3%, min. 3€ po transakciji.
 
 

NAJČEŠĆE TARIFE ZA KORIŠĆENJE PLATNIH KARTICA U INOSTRANSTVU
BANKOMAT
ŠALTER BANKE
TRGOVINA
1-3% ili 3-5€
3-5% ili 3-5€
1%

 
 
ŠTA JE NEOPHODNO ZNATI?
 
Uvek imajte u vidu da je za korišćenje kartice na šalterima banaka u inostranstvu ili u kupovini u inostranstvu uglavnom neophodno da imate i ličnu ispravu (pasoš) kod sebe. Pre polaska, proverite stanje na računima sa kojih će biti vršena plaćanja ili podizana gotovina u inostranstvu. Preporučljivo je i da pre odlaska u inostranstvo uključite SMS obaveštavanje o obavljenim transakcijama, ukoliko ga već nemate, radi kontrole potrošnje i sprečavanja zloupotrebe. Takođe, sa mobilnim operaterom proverite da li Vam je uključen roming za konkretnu zemlju, kako biste mogli blagovremeno da primate obaveštenja o transakcijama.
 
Pre odlaska u inostranstvo i korišćenja platne kartice, obavezno se u svojoj banci informišite o sledećem:
 
  1. Da li je moguće koristiti karticu u inostranstvu i da li je aktivirana za korišćenje u inostranstvu?
  2. Kako prijaviti izgubljenu ili ukradenu karticu u inostranstvu?
  3. Koliki je dnevni, a koliki mesečni limit potrošnje kartice u inostranstvu?
  4. Da li se kartica može koristiti na bankomatima, na šalterima banaka i za kupovinu u inostranstvu ili za samo neke od navedenih mogućnosti?
  5. Kolike su provizije za korišćenje bankomata u inostranstvu, za podizanje gotovine na šalterima banaka u inostranstvu i za plaćanje u trgovinama u inostranstvu?
  6. Koji kurs primenjuje banka za konverziju transakcija obavljenih u inostranstvu?
 
Tokom boravka u inostranstvu i korišćenja kartice vodite računa o sledećem:
 
  1. Nikada nemojte dozvoliti prodavcu da karticu „provlači“ kroz POS terminal, a da vi to ne vidite.
  2. Uvek po završenoj transakciji sačuvajte isečak o plaćanju i račun (u trgovini) ili potvrdu (pri podizanju gotovine na šalteru ili bankomatu).
  3. Ukoliko imate SMS obaveštavanje o obavljenim transakcijama, proverite da li je transakcija dobro „proknjižena“.
 
Po povratku iz inostranstva proverite da li su sve transakcije adekvatno proknjižene na Vašem računu i dok god sve transakcije ne budu evidentirane na Vašem računu čuvajte isečke, račune i potvrde o plaćanjima ili podignutoj gotovini.

 Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana