Profit banaka u 2009. manji 38%

26.03.2010

Istraživanja izvor: Kamatica

Kao i što se očekivalo, poslovne banke u Srbiji su podnele svoj deo tereta svetske finansijske krize, prvenstveno kroz povećanje broja neredovnih otplata kredita i smanjenje ukupnog profita. U 2009. godini 14 poslovnih banaka u Srbiji je ostvarilo gubitke, 2 na ivici profitabilnosti, dok je 18 poslovnih banaka ubeležilo pozitivne rezultate poslovanja. Čak 20 poslovnih banaka je u 2009. godini ostvarilo lošije rezultate poslovanja u odnosu na 2008. godinu.

 
Nakon krize poverenja i povlačenja devizne štednje u 2008. godini, poslovne banke danas rešavaju novonastale probleme, koji se odnose na povećanje kašnjenja u ispunjavanju obaveza kreditnih dužnika prema bankama. Od početka 2009. godine docnja u isplati mesečnih anuiteta se povećala za 30%. Iako ovakvo stanje još uvek nije alarmantno imajući u vidu raniju nadprosečnu urednost u otplati kredita u Srbiji, ostaje neizvesno da li će se i u narednom periodu i u kojoj meri povećavati broj kredita u docnji.
 
Nedavni sastanak predstavnika NBS-a i matica stranih banaka, koje imaju svoje filijale u Srbiji je obavezao poslovne banke osnovane stranim kapitalom da ne smanjuju svoju izloženost u Srbiji više od 20%, što bi trebalo da garantuje relativnu stabilnost u pogledu kreditnih plasmana građanima i privredi. Međutim, činjenica je da će banke biti znatno restriktivnije u odobravanju kredita u Srbiji, posebno ukoliko se nastavi trend povećanja neredovnih otplata. Sa druge strane, to će uticati i na njihove poslovne rezultate u 2010. godini.
 
Iako postignuti rezultati poslovnih banaka u 2009. godini nisu za pohvalu, prema rečima Guvernera, banke u Srbiji su postigle zavidne rezultate na sprovedenim stres testovima, što donekle smanjuje loš utisak o njihovom poslovanju u 2009. godini.
 
Tim portala Kamatica.com je u okviru svojih redovnih istraživanja sproveo prikupljanje i analizu podataka o dobiti poslovnih banaka u Srbiji u 2009. godine i iste uporedio sa prošlogodišnjim rezultatima poslovanja radi utvrđivanja efekata krize na profitabilnost banaka.
 
Tokom 2008. godine, ukupan profit banaka je bio oko 35 milijardi dinara, a po dobiti su prednjačile Raiffeisen banka, Banca Intesa, AIK banka, Eurobank EFG, Unicredit banka, Societe Generale, Hypo Alpe Adria banka i Komercijalna banka. Sve ove banke su u 2008. godini ostvarile profite veće od 2 milijarde dinara. Najveće gubitke u 2008. godini su ostvarile Metals banka, Credit Agricole Group i Marfin bank. Tri navedene banke su imale gubitke veće od milijardu dinara.
 
U 2008. godini 8 banaka je postiglo negativne rezultate, 2 banke su poslovale na ivici profitabilnosti, dok je 24 banaka zabeležilo pozitivne poslovne rezultate.
 
U 2009. godini, ukupan dobitak banaka je bio blizu 22 milijarde dinara, što je 38% niži profit nego u 2008. godini. U ovoj godini je čak 14 banaka ostvarilo gubitak u poslovanju, 2 banke su poslovale na ivici profitabilnosti, a 18 je ostvarilo pozitivne rezultate. Najveće profite u 2009. godini su ostvarile Banca Intesa, AIK banka, Unicredit bank, Raiffeisen bank, Eurobank EFG i Komercijalna banka, sa dobiti većom od 2 milijarde dinara. U grupi sa ostvarenim profitom preko 2 milijarde dinara su 2 poslovne banke manje nego u 2008. godini. Gubitke veće od milijardu dinara su imale OTP banka, Alpha banka, Credit Agricole Group i Privredna banka Pančevo. U ovoj grupi je jedna banka više u odnosu na 2008. godinu.
 
Ukupan dobitak banaka koje su pozitivno poslovale je smanjen sa 44,1 milijardu dinara u 2008. godini, na 34,4 milijardi dinara u 2009. godini. U istom periodu je povećan ukupan gubitak poslovnih banaka koje su ostvarivale negativno poslovanje sa 9,2 milijarde dinara, na 12,5 milijardi dinara.
 
Najveće pogoršanje rezultata u odnosu na 2008. godinu ostvarile su OTP banka i Raiffeisen banka, koje su u 2009. godini imale rezultate lošije za 4,2, odnosno, 3,6 milijardi dinara. Ubedljivo najveće poboljšanje rezultata ostvarila je Metals banka, koja je za više od 4 milijardi dinara poboljšala svoje rezultate.
 
Činjenica je da je bankarski sektor u našoj privredi bio jedan od najuspešnijih i da su banke ostvarivale velike profite, ali u poređenju sa bilansnom sumom, poslovanje se moglo smatrati prosečno profitabilnim. Poređenjem postignutih rezultata u 2008. i 2009. godini, lako se uočava ogroman pad profitabilnosti, što ukazuje da je svetska ekonomska kriza ostavila jak pečat i na poslovanje domaćih banaka.
 
Pozitivno je to što su poslovne banke u ranijem periodu poslovale pod jakom restriktivnom politikom Narodne banke Srbije i zasigurno bi pad bio još veći da su poslovale relaksiranijim uslovima. Ono što ostavlja neizvesnost u 2010. godini za njihovo poslovanje su mogućnosti privrede i stanovništva da redovno otplaćuju kredite, kao i spremnost banaka na značajnije plasiranje sredstava, a što će biti esencijalni faktor uspešnog poslovanja u ovoj godini.

POREĐENJE SA PRVIH 6 MESECI 2009. GODINE
 
U prvoj polovini 2009. godine, ukupan profit banaka je bio 9,6 milijardi dinara. U ovom rezultatu 21 banka je ostvarila profit od 15,7 milijardi dinara, a 12 banaka gubitak od 6,1 milijardi dinara. U tom periodu je rezultat probitabilnosti banaka bio manji za više od 50% u odnosu na rezultate postignute u prvoj polovini 2008. godine.
 
Upoređujući ove rezultate sa rezultatima na kraju 2009. godine, uočljivo je da su se rezultati banaka još više diversifikovali, tako da je 14 banaka bilo u gubitku, ali se ukupan rezultat u odnosu na isti period prošle godine pobošljao i bio niži 34%. Ukupan poslovni rezultat banaka je bio 21,9 milijardi dinara; dobitak banaka je na kraju 2009. godine bio 34,4 milijardi dinara, dok je ukupan gubitak poslovnih banaka bio 12,5 milijardi dinara. Poslovne banke koje su ostvarile negativne rezultate polovinom 2009. godine su proporcionalno povećale svoje gubitke, dok su one, koje su na polovini 2009. godine pozitivno poslovale, ostvarile povećanje profita iznad očekivanja do kraja godine.
 Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana