Veći profiti banaka za 76%

27.08.2010

Istraživanja izvor: Kamatica

Prvi pozitivniji rezultati poslovnih banaka nakon udara ekonomske krize, postignuti u prvom kvartalu 2010. godine, bili su indikator boljeg poslovanja u nastavku tekuće godine. Ukupan rezultat poslovanja bankarskog sektora u prvoj polovini tekuće godine je ZA 76% veći od rezultata postignutog u istom periodu 2009. godine. Najveće profite su ostvarile Banca Intesa, AIK banka i Unicredit banka.

Tim portala Kamatica.com je u okviru svojih redovnih istraživanja sproveo prikupljanje i analizu podataka o dobiti poslovnih banaka u Srbiji u prvoj polovini 2010. godine i iste uporedio sa prošlogodišnjim rezultatima poslovanja radi utvrđivanja stepena izlaska iz krize bankarskog sektora Srbije. 

U prvoj polovini 2010. godine ukupan profit poslovnih banaka je bio 15,4 milijardi dinara, dok je u istom periodu 2009. godine iznosio 8,7 milijardi dinara. Od 34 poslovne banke prisutnih na tržištu Srbije, 12 poslovnih banaka je ostvarilo negativan rezultat u iznosu 2,3 milijardi dinara, dok je 22 poslovne banke ostvarilo pozitivan poslovni rezultat u iznosu 17,7 milijardi dinara. U istom periodu 2009. godine je 13 banaka ostvarilo negativan rezultat u iznosu od čak 7 milijardi dinara, dok je profit 21 banke sa pozitivnim rezultatom bio oko 15,7 milijardi dinara.

Najveće profite su ostvarile Banca Intesa, AIK banka, Unikredit banka, Raiffeisen banka, Komercijalna banka i EFG Eurobank. Ove banke su ostvarile profite veće od milijardu dinara. Apslolutni lider po visini ostvarenog profita je Banca Intesa sa nešto manje od 4 milijarde dinara ostvarenog profita, dok je uzimajući u odnos ostvaren profit i bilansnu aktivu, AIK banka najprofitabilnija u bankarskom sektoru.

Najveće gubitke u prvoj polovini 2010. godine ostvarile su Alpha banka, OTP banka, Credy Agricole, Vojvođanska banka, Marfin banka i Srpska banka. Ove banke su ostvarile gubitke od 100 do 540 miliona dinara.

Postignuti rezultati govore u prilog i podatku da su na poslednjem sprovedenom stres testu banke u Srbiji postigle zavidne rezultate.

U odnosu na poslovanje u prvih šest meseci 2009. godine Privredna banka Pančevo i Alpha banka su ostvarile najveći napredak unapređujući svoj rezultat za 2 milijarde dinara, odnosno 1,3 milijarde dinara. Vojvođanska banka, OTP banka, Raiffeisen banka, Hypo-alpe-adria banka i Procredit banka su ostvarile značajnije pogoršanje rezultata smanjujući svoje profite ili povećavajući gubitke od 410 do 870 miliona dinara.

Poslovni rezultati banaka u prvoj polovini 2009. i 2010. godine

BANKA

Ostvareni rezultat u H1 2009. godine

Ostvareni rezultat u H1 2010. godine

KBC banka

-84.285
-50.042
Agrobanka
855.901
668.094

AIK banka

2.186.594
2.804.726

Alpha banka

-1.874.430
-540.670

Piraeus banka

-376.923
553.687

Čačanska banka

64.358
35.258

Marfin banka

-461.587
-110.611

NLB banka

-441.108
114.542

Credy banka

-122.784
-174,897

Banca Intesa

3.189.650
3.959.139

EFG Eurobank

820.813
1.014.885

Unicredit bank

1.440.858
1.913.058
Hypo-alpe-adria
903.110
481.877

Jubmes banka

205.157
101.518

Jugobanka Jugbanka K.Mitrovica

11.708
16.147

Komercijalna banka

870.403
1.395.135

Kosovsko-metohijska banka

365
-416

OTP banka

-29.830
-458.684

Meridian bank

-655.533
-452.786

Razvojna banka Vojvodine

-873.495
43.266

Moskovska banka

-80.000
-91.665

Findomestic banka

-189.851
-53.240

Erste banka

173.772
2.321

Opportunity banka

-47.115
-71.116
PBB
3.190
20.607
PBP
-1.712.301
307.546

Poštanska štedionica

348.093
708.992

Procredit banka

638.724
225.528

Raiffeisen banka

1.931.654
1.505.750
SocGen
845.363
732.535

Srpska banka

10.301
-100.403

Univerzal banka

200.632
129.158

Vojvođanska banka

528.783
-344.351

Volks banka

467.373
946.131

Pregled sačinio: Portal www.kamatica.com

 

Kao što je poređenjem postignutih rezultata banaka u 2008. i 2009. godini bilo očito da je svetska ekonomska kriza ostavila jak pečat na njihovo poslovanje, sada se poređenjem rezultata u prvoj polovini 2009. i 2010. godine može jasno potvrditi da su najgori deo krize poslovne banke u Srbiji ostavile iza sebe. Ostvareni rezultati još uvek nisu dostigli nivo iz 2008. godine, ali su na dobrom putu da do kraja godine možda čak i nadmaše ove rezultate.

Ono što bi trebalo da zadrži menadžment poslovnih banaka u Srbiji na oprezu je činjenica da su na pozitivno poslovanje banaka značajno uticale mere Narodne banke Srbije i Vlade Srbije, kako u pogledu relaksiranja uslova kreditiranja stanovništva i privrede, tako i kroz programe subvencionisanja kredita od strane države. Treba imati u vidu da će ponovnim usponom privrede ove mere postepeno biti ukidane, što će otežavati poslovnim bankama uslove poslovanja, a time usporiti ostvarenje pozitivnih poslovnih rezultata.

Povoljni rezultati poslovanja banaka bi trebalo indirektno da daju i neke pogodnosti stanovništvu i privredi. Prvenstveno to se odnosi na relaksaciju uslova za odobravanje kredita i smanjenje kamatnih stopa na odobrene kredite, koji bi se mogli uskoro pojaviti kao reakcija banaka na smanjenje rizika u zemlji i stabilizacije ekonomske situacije.

 Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana