Zašto je bitno ispoštovati proceduru?

28.12.2011

Istraživanja izvor: Kamatica

Ukoliko želite da vas neki Zakon štiti, najbitnije je da ispoštujete proceduru koju on nalaže i skupite što više materijalnih dokaza za ono što tvrdite.

Odnos banke i klijenta vrlo je sličan odnosu „Davida“ i „Golijata“. Sa jedne strane, skup vrlo stručnog osoblja, a sa druge, u najvećem broju slučajeva, neuka strana.

Zakon i podzakonska akta tu su da obezbede „ravnopravnu borbu“, svima su dostupna i, trebalo bi da su, jednaka za sve.

Prednost „Davida“ je u faktoru iznenađenja. „David“ mora savršeno da poznaje svoju poziciju i da bude dobro pripremljen, da bi mogao da parira „Golijatu“. „Golijat“  je siguran u sebe i ne očekuje iznenađenja. Upravo zbog toga  „David“ mora da bude prilično maštovit.

Najbitnije je da „David“, kako smo simbolično nazvali klijenta banke, shvati da mora da uloži vreme i trud, da bi sebi pomogao.

a)    Prvi, neophodan aksiom, koji klijent mora da usvoji je:
Dugovi neće biti oprošteni ni otpisani.
b)    Drugi aksiom:
Ako se ne budete brinuli o svojim dugovima, poverioci će se pobrinuti o njima na način koji vam najmanje odgovara.
c)    Treći aksiom:
Druga strana se nikada ne bavi vašim problemom, koliko vi, sami, možete.
d)    Četvrti aksiom:
Pisani zahtev je daleko veće pravne snage, nego usmena rasprava.

Jedno od iznenađenja koji „Golijat“ svakako ne očekuje, jeste da ste upoznati detaljno sa ugovorenim odnosima i zakonskom regulativnom i da shodno tome čak iako ste potpisali ugovor iskoristite mogućnost „undo“ komande.

Zakoni koji su usvojeni u svrhu približavanja Evropskoj uniji, uglavnom, važe i retroaktivno. Nije sve gotovo, iako ste potpisali nešto!

Ugovor nije „kraj sveta“ možete i povući svoju izjavu!


Ako ste, na primer, u nekom ugovoru potpisali saglasnost da se vaši dugovi mogu preneti trećem licu, na način da vas poverilac, odnosno banka, samo obavesti o tome, uvek, poveriocu odnosno banci, pre nego što prenese vaše dugove, možete pisanim putem poslati IZJAVU da niste saglasni sa prethodno navedenim i da, ukoliko ste dali saglanost, povlačite istu saglasnost. Sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Zakon može biti vaša „desna ruka“ kada smatrate da ste oštećeni potezom banke

Znamo da je zamorno čitati Zakone i da su oni pisani da ih manji broj ljudi razume, ali, razmislite, kako da znate koja su vaša prava i kako se štite ako ne poznajete materiju koja to reguliše. Kakve šanse ima NK radna snaga protiv VSS radnika?

Idemo na konkretan Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Ukoliko mislite da ste oštećeni ili ugroženi konkretnim potezom banke (bilo da su promenjeni uslovi štednje ili kredita), upravo vam ovaj zakon daje osnovu da svoja prava zaštite i izađete kao pobednik u borbi sa „Golijatom“.

Ali, da bi ste pobedili potrebno je dosledno da ispoštujete pravila i ispratite proceduru:

1)    Prvo pišete prigovor Banci i šaljete ga direktoru/načelniku/šefu organizacione jedinice koja se bavi kontrolom usklađenosti poslovanja banke (baš ovim rečima, jer je tako rekao Zakon o bankama, član 45.). Obavezno preporučenom pošiljkom sa povratnicom, jer ćete imati dokaz da ste isti poslali, a pokazali ste visok stepen poznavanja poslovne korespodencije.
2)    30 (slovima: trideset) dana, od dana prijema prigovora,  je rok banke da vam odgovori
3)    Ako ne dobijete odgovor u navedenom roku ili niste zadovoljni njim, obraćate se Narodnoj banci Srbije, centru za korisnike finansijskih usluga. Adresa:
Narodna banka Srbije-filijala u Užicu
Trg partizana 8
31000 Užice

Ima i email, ali mi, uvek preporučujemo pisane predstavke sa povratnicom.
Dakle, opišete ukratko svoj slučaj, dostavite sve priloge koje ste poslali banci i njihov odgovor, sve u DVA primerka. Zamolite za hitnost u postupanju i čekate da se postupi po Zakonu.

Kamatica savet: Ukoliko se prvo obratite NBS, prigovor će biti odbijen zbog preuranjenosti (niste se prvo obratili banci). Isti je slučaj i prilikom sudskog procesa. SUDIJE NE GLEDAJU BLAGONAKLONO NA STRANKE KOJE NISU ISKORISTILE SVA PRAVNA SREDSTVA PRE NEGO ŠTO SU DOŠLE NA SUD.

 Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana