Refinansiranje i niže kamate na dinarske kredite u fokusu 2012.

19.01.2012

Istraživanja izvor: Kamatica

Iako analitičari smatraju da će ova 2012. biti godina u kojoj je novac skupa i nedostpuna roba, za građane Srbije, bar po izjavama banaka to neće biti slučaj.

Anketa koju je Kamatica radila među najvećim bankama u Srbiji pokazuje da bi građani koji planiraju da se zaduže trebalo bi da očekuju niže kamate na dinarske pozajmice, oni koji već imaju kredit mogu očekivati proširenu ponudu bankarskih proizvoda koji su usmereni na refinansiranje, a kako najavljuju iz banaka, neće izostati ni novi bankarski proizvodi dizajnirani specijalno po potrebama klijenata.

Banka Intesa, najveća na najšem tržištu planira da ostane u fokusu i građana i privrede, kada je kreditiranje u pitanju. Podršku za to ima u kapitalizaciji koju je nedavno realizovala u sumi od 130 miliona evra, što joj daje prostor za nastavak rasta plasmana.

-          Osmišljavanje inovativnih kreditnih proizvoda, poput prošlogodišnjih Senior gotovinskih zajmova namenjenih penzionerima i, uopšte, odgovaranje na specifične potrebe različitih segmenata populacije može se očekivati i u 2012. godini, uz dalje unapređivanje kvaliteta bankarskih usluga – navode u banci Intesa.    

Inače, u godini za nama Banca Intesa je podržala preporuku Vlade Republike Srbije za usvajanje mera za ublažavanje efekata globalne finansijske krize, te je svojim klijentima omogućila rasterećenije servisiranje postojećih kreditnih obaveza.

-          Odobravanje grejs perioda i reprograma ili produžavanje roka otplate realizovanih zajmova bili su neki od modela pomoći građanima koji se u izvesnom trenutku suoče sa problemima u vraćanju pozajmljenih sredstava. Takođe, banka je nedavno uvela specijalan model kredita za refinansiranje kojim je moguće istovremeno objedinjavanje svih postojećih obaveza u jedan kredit i podizanje dodatnog gotovinskog kredita po najpovoljnijim uslovima na tržištu i to sa produženjem ročnosti kredita do 100 meseci. Uvažavanje interesa i korisnika kredita i banke, kao i nastavak podrške Vladinom programu odobravanja subvencionisanih zajmova, ostaće važni deo poslovanja Banca Intesa i u 2012. Godini – navode u Intesi.

Kada su u pitanje kamate, one svakako zavise od referentnih kamatnih stopa i stope inflacije, ali kako kažu u Intesi klijenti ove banke mogu očekivati manje rate po osnovu nižih kamatnih stopa.

-          Kada govorimo o stambenim i potrošačkim kreditima koji su indeksirani u evropskoj valuti Banca Intesa je u drugom kvartalu prethodne godine snizila njihovu kamatnu stopu. Što se tiče dinarskih pozajmica, najavljeno smirivanje inflacije i dalja stabilizacija makroekonomskih prilika mogu dovesti do snižavanja referentne kamatne stope, pa tako i nižih kamata na kredite u domaćoj valuti – saopštili su iz Intese.

Komercijalna banka će ove godine imati difuznu kreditnu politiku, u smislu da će se angažovati na promociji postojećih kreditnih proizvoda, kreiranju novih i asistenciji klijentima u refinansiranju postojećih dugova, kaže Goran Milićević, izvršni direktor za marketing Komercijalne banke. Prema njegovim rečima i kamate na pozajmice će biti nešto niže.

-          U principu, nešto povoljnije, ali to u velikoj meri zavisi od niza okolnosti i kretanja u ukupnoj privredi, u zemlji i okruženju, od cene izvora,konkurencije na tržištu, kao i od zakonskih propisa u ovoj oblasti – objašnjava Milićević.

Raiffaisen banka je poznata po raznovrstnosti kredita u ponudi, pri čemu svaki klijent može pronaći kredit koji odgovora njegovim potrebama. Petar Jovanović, član Izvršnog odbora banke, kaže da se to neće promeniti ni 2012.

-          Banka će se, kao i u prethodnoj godini, fokusirati na unapređenje kreditne ponude, sa naglaskom na dinarske modele svih vrsta kredita. Pri tome bismo posebno istakli deo jedinstvene kreditne ponude potrošačkih i auto kredita, za koji nije potreban dolazak u banku već se realizuje u maloprodajnim objektima trgovaca. Paralelno sa tim, nastavićemo praksu proaktivne pomoći u otplati kredita, ne samo kada problemi u otplati traju, već i pre nego što nastupe, sa ciljem da se nađe rešenje u obostranom interesu – navodi Jovanović.

Prema njegovim rečima, klijenti ove banke takođe mogu očekivati niže kamante stope.

-          Imajući u vidu pad dinarske referentne kamatne stope u poslednjih nekoliko meseci, kao i slična očekivanja i ciljeve NBS za sledeću godinu, možemo reci da će kamatne stope po dinarskim kreditima koji su vezani za referentnu stopu biti niže – objašnjava Jovanović.

UniCredit Banka će i ove godine, u skladu sa misijom koju ima kao poslovna banka, nastaviti da pruža podršku stanovništvu nudeći im širok spektar proizvoda i usluga.

-          Ne predviđamo znatnija pomeranja kada je u pitanju tražnja za kreditnim proizvodima koja će i ove godine u najvećoj meri biti usmerena na dinarske gotovinske i stambene kredite. UniCredit će, kao društveno odgovoran građanin, značajnu pažnju posvetiti onim klijentima koji beleže kašnjenje u servisiranju svojih obaveza sa ciljem da eliminiše negativne posledice preuzetih kreditnih obaveza od strane klijenta i da uspostavi regularnost u njihovoj otplati – navodi Nikola Vuletić, direktor Direkcije komercijalnih poslova UniCredit Banke.

Sosijete Ženeral banka u svakom trenutku prati kretanja na tržištu i svoju ponudu prilagođava aktuelnoj situaciji i potrebama klijenata, pa to možemo očekivati i 2012. kažu u ovoj banci.

-          Pored uvođenja novih proizvoda, od kojih su neki još uvek jedinstveni na tržištu, banka izlazi u susret i klijentima koji imaju problem sa otplatom postojećih zaduženja.  U 2011, Sosijete ženeral banka je prva reagovala na poziv premijera i uvela kredite za refinansiranje sa grejs periodom od 24 meseca, kako bi građanima olakšala otplatu kredita. I u narednom periodu potrebe klijenata će biti u fokusu strategije banke i banka će svakako, pored novih proizvoda, raditi na olakšicama za klijente koji otežano otplaćuju svoje rate – navode u Societe Ženeral.

Kada su u pitanju kamatne stope, u ovoj banci ističu to što svoje klijente kreditiraju pozajmicama sa fiksnom kamatom koja ostaje nepromenljiva do kraja otplate.

-           Visina promenljivih kamata zavisće pre svega od refernentih kamata. Kod promenljive kamate, margina banke ostaje neizmenjena od prve do poslednje rate, a finalne kamate menjace se u zavisnosti od kretanja euribora, belibora i referentne kamate Narodne banke – navode u ovoj banci.

Vladan Vilotijević, direktor razvoja u Sektoru za poslovanje sa stanovništvom  EFG Eurobanke napominje da je na tržištu primetan veliki broj kredita u kašnjenju, i da je veoma je važno izaći u susret klijentima koji imaju trenutne finansijske poteškoće.

 -     Tako je Eurobanka svojim klijentima omogućila reprogram kredita, produžetak perioda otplate, grejs period u kojem se plaća samo glavnica, specijalne proizvode za nezaposlene i drugo. Takođe, u poslednje vreme postoji velika zainteresovanost klijenata za kredite za refinansiranje postojećih obaveza po kreditnim proizvodima (kartice, dozvoljeni minus, potrošački ili keš kredit), što će sigurno ostati u fokusu i ove godine. Tokom prošle godine, jedan od najtraženijih kredita u našoj banci bio je upravo refinansirajući kredit, kojim je omogućeno objedinjavanje postojećih mesečnih obaveza, uz jednu mesečnu ratu, nižu i za 30%. Objedinjavanje svih mesečnih dugovanja u samo jednu ratu predstavlja veliku pogodnost za one građane koji žele da svoje mesečne obaveze izmiruju uz samo jednu posetu banci – navodi Vilotijević.

Prema njegovim rečima, ekspertska predviđanja jasno pokazuju da nas već u prvoj polovini godine očekuje blaga stabilizacija prilika, a tome u prilog govore i prognoze Narodne banke Srbije o inflaciji u 2012. godini. Samim tim, omogućava se nastavak snižavanja referentne kamatne stope, što dovodi do niže kamate na dinarske kredite.

-          Sa druge strane, uvek je potrebno podsetiti i privredu i građane da bi trebalo da se zadužuju u valuti u kojoj će otplaćivati kredite, odnosno u kojoj su im primanja, a to je na prvom mestu dinar. Zaduživanje u dinarima smanjuje devizni rizik, što je svakako u interesu i banaka i klijenata ali i celokupnog ekonomskog sistema. Iz tog razloga, jedan od ciljeva NBS je povećanje dinarizacije domaćeg finansijskog sistema čijem ostvarivanju aktivno doprinosi i Eurobank EFG kroz široku ponudu kredita u dinarima – objašnjava Vilotijević.

Kao i u prethodnom periodu, Hypo Alpe Adria banka će i u 2012. nastaviti da vodi obazrivu kreditnu politiku i politiku ocene rizika, kako bi održala stabilnost u poslovanju, trend rasta i poverenje klijenata.

-          Hypo banka će nastaviti da odobrava kredite privredi, pre svega za razvoj malog i srednjeg preduzetništva ali i izvozno orijentisanog sektora. Nastaviće da odobrava suvencionisane kredite za unapređenje poljoprivredne proizvodnje ali i da finansira projekte nekoliko javnih institucija, koje je dobila na nedavno završenim tenderima – navode u ovoj banci.

Takođe Hypo Alpe Adria banka će nastaviti da izlazi u susret svojim klijentima koji imaju poteškoće u poslovanju i reprogramira obaveze u skladu sa važećom regulativom Narodne banke Srbije ali i na osnovu procene rizika i potencijala svakog zaduženog klijenta da pravovremeno otplaćuje dugovanja prema banci.

Što se tiče kamatnih stopa, u Hipo banci nisu mogli da nam kažu ništa konkretnije, osim da će kao i do sada zavisti od nekoliko faktora, koji uključuju    ržišna kretanja, rizik poslovanja, ponude drugih banaka, kreditne sposobnosti klijenata.

-          I potrošački i stambeni krediti su u prethodnoj godini bili atraktivni našim klijentima zbog povoljnih uslova koje smo nudili. Za popularne dinarske potrošačke kredite: kamatna stopa 20% fiksno, sa rokom otplate do 60 meseci i prenosom sredstava po profakturi/fakturi na račun preduzeća. Za stambene kredite: izuzetno atraktivne kamatne stope uz minimalno učešće od 10% ; rokom otplate kredita do 30 godina; mogućnost grejs perioda do 12 meseci i mogućnost dobijanja gotovinskog kredita bez troškova naknade za obradu kredita – navode u banci.

U 2012. Vojvođanska banka će se fokusirati na refinansiranje kredita.

-           Sasvim sigurno ćemo ove godine imati nove, inovativne proizvode u ponudi, poput Olimpijske kreditne kartice sa veoma niskom kamatnom stopom i sa popustima u renomiranim prodavnicama – navode u Banci.

Vojvođanska banka će se truditi da onima koji se ove godine odluče da podignu potrošački ili stambeni kredit, ponudi najbolje kamate.

-          Što se tiče potrošačkih kredita, ove godine ćemo se fokusirati na dinarske kredite sa privlačnim kamatnim stopama, koje se kreću od 18,9%. Što se tiče stambenih kredita, nastavićemo sa dobrom tendencijom i sa inovativnim proizvodima za koje smo već dobili priznanje na tržištu – kažu u Vojvođanskoj banci. 

Fokus kreditne politike Findomestik Banke, u  2012. godini biće kreditiranje stanovništva, u kome su  među liderima na tržištu, kaže Nikola Mihailović, direktor sektora prodaje i marketinga kredita stanovništvu Findomestic Banke.

-          Kao deo BNP Paribas grupe, promoviše princip odgovornog kreditiranja stanovništva, što znači da zaposleni u Findomestic Banci uvek pokušavaju da pronađu najbolji način kako da pomognu građanima da ostvare svoje planove i želje, ali tako što istovremeno vode računa o tome da se korisnici kredita ne prezaduže, odnosno da ne uzmu više novca nego što će biti u mogućnosti da vraćaju. Zahvaljujući ovakvom načinu rada, klijenti Findomestic Banke veoma uredno otplaćuju svoje kreditne obaveze – navodi Mihailović.

Kada su u pitanju kamate, u Findomestik banci kažu da će se truditi da i dalje budu konkurentni.

-          Samu cenu usluge koju pružamo shvatamo samo kao još jedan prodajni argument podjednako važan kao i svi prethodnonavedeni. Takođe, i u ovom delu se trudimo da budemo najbolji što možemo, što možemo prikazati kroz primer auto kredita Findomestic Banke sa nominalnom kamatnom stopom već od 5,88% - objašnjava Mihailović. Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana