Snalaženje na sajtu Narodne banke Srbije

24.03.2012

Istraživanja izvor: Kamatica

Koji će kurs dinara biti sutra, kakva je inflacija, koliko banaka posluje u Srbiji i koja su vaša prava kada se, recimo, zadužujete, samo su neka od bitnih pitanja na koje odgovor možete pronaći na sajtu Narodne banke Srbije.

Donošenje finansijskih odluka nikada nije lako i povlači sa sobom veliku odgovornost. Da biste doneli prave odluke najbitnije je biti informisan, a najveći deo ključnih informacija u vezi sa finansijama možete pronaći na internet sajtu Narodne banke Srbije na adresi www.nbs.rs.

Većina građana ima nejasno znanje o tome šta je Narodna banka. „Ima neke veze sa štampanjem novca i kursom”, najčešći je odgovor. Upravo u tome što ne poznaju rad Narodne banke, krije se i razlog što internet stranicu NBS-a građani slabo koriste.

Za početak, da narodskim jezikom objasnimo: Narodna banka je nezavisna institucija koja propisuje i kontroliše rada banaka, osiguravajućih društava, penzionih fondova i lizing kompanija. Ona štampa novčanice i upravlja tokovima gotovine, pri čemu konstantno brine o stabilnosti finansijskog sistema. Glavni zadatak Narodne banke jeste očuvanje stabilnosti cena – odnosno držanje inflacije u okvirima koji se unapred propisuju (kao što je sada 4 +/- 1,5 odsto) i sprovođenje monetarne politike i devizne politike.

Kurs dinara

Kao što smo već napomenuli, jedan od zadataka NBS jeste organizacija i nadzor nad deviznim tržištem, gde se na osnovu ponude i tražnje formira kurs dinara.

U tom smislu Narodna banka Srbije, svakog radnog dana, po pravilu do 14 časova, na svojoj internet prezentaciji objavljuje podatak o indikativnom kursu dinara prema evru za sutrašnji dan. To praktično znači da na naslovnoj strani sajta NBS možete u boksu koji se nalazi u desnoj koloni odmah ispod info-servisa svakog dana videti koji je važeći kurs za taj dan, kao i kako će se kretati kurs dinara prema evru i dolaru za jedan dan unapred.

Takođe, Narodna banka Srbije svakog radnog dana, po pravilu, do 18 časova objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od osam časova pod nazivom „Kursna lista”, možete proveriti i kurs za druge strane valute, potražiti kolika je bila vrednost dinara u odnosu na evro na željeni dan i proveriti kako se kretala vrednost dinara u odnosu na evro u nekom periodu.

Inflacija

Skokove cena – što pojednostavljeno jeste inflacija –svakodnevno osećate na sopstvenoj koži. Narodna banka, čiji je cilj održanje stabilnosti cena, na sajtu objavljuje podatke o tome kako se inflacija kreće, statistički gledano,i šta su okviri ciljane inflacije koju teži da postigne. Boks sa ovim podacima nalazi se u trećoj koloni desno pri sredini strane, a njihovo poznavanje može vam jako puno značiti, naročito kada planirate da se dugoročno zadužujete ili da štedite.

Referenta kamatna stopa

Referenta kamatna stopa Narodne banke Srbije (ili 2w repo) jeste kamatna stopa koju Narodna banka Srbije primenjuje u transakcijama hartijama od vrednosti čija je ročnost dve sedmice. Ova kamatna stopa je važna zato što prestavlja kamatnu stopu prema kojoj se određuju sve ostale kamatne stope banaka.

Visinom te stope NBS praktično utiče na ponašanje banaka na tržištu, jer što je stopa veća, to se bankama više isplati da kupuju dvonedeljne zapise od NBS, a što je stopa manja njima je u interesu da svoj novac plasiraju u vidu kredita i da na taj način zarade.

Mnoge banke u prikazu kredita kao varijabilni deo kamate označavaju upravo 2w repo stopu, koju utvrđuje Monetarni odbor Narodne banke. Trenutna vrednost 2w repo stope je 9,5 odsto. Na početnoj strani sajta NBS u trećoj koloni desno, ispod boksa „Inflacija”, možete naći tabelu sa kamatnim stopama NBS, detaljnim objašnjenima šta je repo stopa i kako se formira i istorijski pregled vrednosti repo stope od momenta njenog uvođenja.

Bankarski sistem

Većina nas svakodnevno je u neposrednom dodiru sa bankarskim sistemom. Bilo da nešto želite da kupite, da vam treba kredit, da birate banku u kojoj ćete otvoriti račun, da razmišljate o tome gde da položite štednju, sajt NBS je pravo mesto da se informišete o bankarskom sistemu u Srbiji.

Na početnoj stranici sajta banke u levoj koloni imate dva značajna linka koji se tiču bankarskog sistema: „Bankarski sistem” i „Kontrola banaka”.

Na linku „Bankarski sistem” možete da pogledate spisak banaka koje imaju dozvolu za rad u Srbiji, kao i da pronađete linkove ka sajtovima banaka, pogledate vlasničku strukturu i poslovne rezultate banaka i proverite koje su banke ovlašćene za poslovanjem sa inostranstvom.

Na linku ispod „Kontrola banaka” naći ćete analize i izveštaje koje rade stručnjaci Narodne banke. Tu možete da vidite kakva je kondicija banaka, na primer, kako NBS objavljuje izveštaje o poslovanju banaka na kvartalnom nivou, ali i druge vesti i informacije bitne za bankarskih sektor.

Finansijski lizing, nadzor osiguranja i penzijski fondovi

Iako nijedna od ovih oblasti nije ključna u poslu koji obavlja Narodna banka, ona kontroliše poslovanje ova tri sektora, pa se na linkovima mogu naći informacije o institucijama koje obavljaju pomenutu finansijsku delatnost u Srbiji, do zakonskih rešenja i elementarnih objašnjenja.

Zaštita korisnika finansijskih usluga

Poslednja sekcija na sajtu Narodne banke koju izdvajamo jeste„Zaštita korisnika finansijskih usluga”.U levoj uzdužnoj koloni ispod linka „Penzijski fondovi”, naći ćete i odeljak „zaštita korisnika”, u kome možete pronaći sve relevantne informacije koje se odnose na Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. To znači da možete da pronađete informacije o tome koja su vaša prava kada komunicirate sa bankom, kada kupujete stvari na lizing, kada se osiguravate i kada ulažete u dobrovoljne penzijske fondove. Otvaranjem linka u centralnom delu stranice imaćete detaljno objašnjenje, a sa desne strane u meniju možete detaljno pogledati zakon, važna pitanja o zakonu i odgovore koje je dala NBS, kao i preporuke. Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana