Penzioneri i dalje teško do kredita

04.06.2012

Istraživanja izvor: Kamatica

I pored preporuka Narodne banke Srbije, banke nisu ukinule starosnu granicu za korišćenje pojedinih usluga

Iako je još krajem protekle godine Narodna banka Srbije preporučila svim bankama da ukinu starosnu granicu zbog koje stariji građani ne mogu da koriste mnoge bankarske proizvode, naročito kredite, većina nije promenila svoju poslovnu politiku.

Naime, još tada je ukazano da je praksa pojedinih banaka po kojoj neke bankarske usluge nisu dostupne starijim građanima suprotna Zakonu o zabrani  diskriminacije i Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga. A kako je ova preporuka naišla na pozitivnu reakciju kod banaka, istraživao je portal „Kamatica”.

Starosna granica

Da li su sve banke šest meseci posle preporuke Narodne banke Srbije ukinule starosnu granicu za svoje proizvode i usluge? Nažalost, odgovor je da nisu. Većina banaka i dalje drži starosnu granicu u rasponu od 65 do 70 godina za ostvarivanje prava na korišćenje nekog od kredita i penzionerima kredite plasira pod istim uslovima kao i zaposlenim građanima. Samo nekoliko banaka na tržištu kreiralo je posebne proizvode za penzionere i to Banka Inteza, Aik banka, Kredi baka, Univerzal banka i KBC banka.

Ponude banka

Inteza penzionerima odobrava „senior keš kredite” uz sledeće pogodnosti: kredit bez naknade, bez troškova Kreditnog biroa, bez obaveze otvaranja tekućeg računa i prenosa penzije u Intezu, a pri tom se dobija životno osiguranje za ceo period otplate kredita. Kredit se odobrava u maksimalnom iznosu do 300.000 dinara, sa rokom do 36 meseci i nominalnom kamatnom stopom od 19 odstona godišnjem nivou. EKS se kreće od 19.01odsto. U trenutku podnošenja zahteva, korisnik kredita može imati najmanje 55, a najviše 74 godine.

Aik banka za penzionere ima gotovinski revolving kredit sa hipotekom kao obezbeđenje kredita. Naime,ovaj proizvod zamišljen je tako da ga klijent može vraćati i koristiti ponovo sve do kraja otplate kredita. Kredit se odobrava na rok do 60 meseci, maksimalni iznos je 10.000 evra. Starosna granica je 80 godina za otplatu poslednje rate kredita. Nominalna kamatna stopa je 12,5 odsto godišnje, a EKS se kreće od 15,49 odsto.

Kredi banka svoj kredit za penzionere odobrava penzionerima uz uslov da u momentu poslednje rate kredita klijent ne sme biti stariji od 75 godina. Iznos do 300.000 dinara odobrava se na maksimalan rok do 36 meseci, nižom naknadom banke i kamatnom stopom od 20,90 odsto godišnje. Uz ovaj kredit dobija se i životno osiguranje za ceo period otplate kredita.

Univerzal banka svojim penzionerima odmah odobrava dozvoljeno prekoračenje u visini do tri penzije i keš kredite uz raspon kamatnih stopa od 18,90do 19,90 odsto i tona rok do 36 meseci. Kamatna stopa vezana je za rok otplate kredita, odnosno za kredit na rok do 12 meseci primeniće se stopa od 18,90 odsto, dok će se za kredit na rok od 36 meseci primeniti stopa od 19,90 odsto. Zaduživanje penzionera kod ove banke moguće je do 75 godine.

KBC banka nudi sličan proizvod kao i Kredibanka i Inteza. Kredite u iznosu do 300.000 dinara banka odobrava na rok do 36 meseci, uz kamatnu stopu od 18,50 odsto na godišnjem nivou. Starosna granica za otplatu poslednje rate kredita kod KBC banke je 75 godina, a uz ovaj proizvod dobija se i životno osiguranje koje traje ceo period otplate kredita.

Dakle, zaključak je da i pored preporuka Narodne banke Srbije, banke nisu ukinule starosnu granicu. Većina njih nema posebne proizvode za ovu kategoriju stanovništva, što u velikoj meri smanjuje mogućnost zaduživanja penzionera kod banaka.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana