Dobro proveriti ponude banaka

20.07.2012

Istraživanja izvor: Kamatica

Namenski krediti trebalo bi da budu jeftiniji od potrošačkih, ali to nije uvek slučaj, pa je poželjno uporediti uslove kod nekoliko finansijskih institucija.

Manja platežna moć građana u nekoliko poslednjih godina diktira i odredišta i tip smeštaja ali i načine plaćanja. Tako se kao sve popularnije rešenje pominju turistički krediti. Caka je, međutim, u tome što na tržištu Srbije samo tri banke imaju turističke kredite u ponudi, dok se kod svih ostalih banaka letovanje može platiti nekim od potrošačkih kredita.

Da ne bude zabune i turistički krediti spadaju u takozvane potrošačke kredite, samo je razlika u tome što su banke dizajnirale te kredite za specijalnu namenu, kao što je turističko putovanje. Po pravilu, specijalno dizajnirani krediti za neku namenu trebalo bi da budu jeftiniji, odnosno pristupačniji za građane od običnih potrošačkih kredita, ali ako pažljivo uporedite ponudu videće da to i nije baš tako.

Kao što smo već pomenuli, tri banke u Srbiji nude ovaj proizvod i to Komercijalna banka, Alfa banka i Rajfajzen banka.

Ponude banaka

Komercijalna banka turističke kredite nudi sa ili bez devizne klauzule. Dinarski krediti se odobravaju na rok do 77 meseci, a maksimalni iznos kredita je 800.000 dinara. Naknada banke je dva odsto, a kamatna stopa je fiksna prve tri godine otplate i iznosi 19,5 odsto na godišnjem nivou. Nakon toga, kamatna stopa je promenljiva i jednaka je 6M BELIBOR uvećan za maržu od sedam odsto. Kao sredstva obezbeđenja potrebne su dve menice. EKS iznosi 23,14 odsto.

Krediti sa deviznom klauzulom se odobravaju u maksimalnom iznosu do 1.000.000 dinara na rok do 84 meseca. Naknada banke je dva odsto, a kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate i iznosi 14,5 odsto na godišnjem nivou. Za ovaj kredit je potrebno učešće i to 30 odsto od željenog iznosa kredita. Sredstvo obezbeđenja su dve menice korisnika kredita. EKS iznosi 18,60 odsto.

Alfa banka ove kredite nudi kako u dinarima, tako i indeksirane u evrima.Kredite u dinarima banka odobrava do maksimalnog iznosa od 800.000 dinara sa rokom otplate do 60 meseci. Kamatna stopa je promenljiva i trenutno iznosi 16,68 odsto, a izračunava se po formuli 3M BELIBOR / (1-(ORDIN/100)) uvećano za maržu od 5,20 odsto. Naknada banke je dva odsto od iznosa kredita. Za iznose kredita do 700.000 dinara nisu potrebni žiranti kao obezbeđenje kredita. EKS iznosi 19,16 odsto.

Krediti indeksirani u evrima odobravaju se u maksimalnom iznosu do 10.000 evra, na rok otplate do 60 meseci. Kamatna stopa je promenljiva i trenutno iznosi 13,81 odsto, a izračunava se po formuli 6M EURIBOR / (1-(ORDEV/100)) uvećano za maržu od 12,30 odsto. Naknada banke je dva odsto, a za kredite do 7.000 evra nisu potrebni žiranti. EKS iznosi 15,82 odsto.

Rajfajzen banka ovaj kredit odobrava u dinarima u maksimalnom iznosu od 800.000 dinara.Rok otplate je do 60 meseci, a kamatna stopa je promenljiva i jednaka je 6M BELIBOR uvećan za maržu od 10,30 odsto. Banka će vam naplatiti proviziju od 2,75 odsto koja se finansira iz kredita. Obavezno je osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, a premija iznosi 1,04 odsto od iznosa kredita i finansira se iz kredita. EKS se kreće od 29,18 odsto.

Potrošački krediti

Kao što smo rekli, iako samo ove tri banke nude namenske turističke kredite, kod većine banaka svoje letovanje možete platiti nekim od potrošačkih kredita.

Prosečna kamatna stopa na potrošačke kredite indeksirane u evrima iznosi oko 15 odsto na godišnjem nivou, maksimalni rokovi otplate se kreću od 60 do 84 meseca, a banke će vam za ovu uslugu naplatiti naknadu od oko dva odsto od iznosa kredita. Takođe bitno je napomenuti da je za kredite indeksirane u evrima obavezno i učešće korisnika kredita i to 30 odsto od zahtevanog iznosa.

Kamatna stopa za dinarske kredite u proseku iznosi 20,5 odsto na godišnjem nivou, maksimalni rokovi otplate se kreću od 60 do 84 meseca, a naknade banaka se kreću u rasponu od jedan do tri odsto.

Mogućnost izbora je zaista velika jer nas banke ne uslovljavaju preko koje ćemo turističke agencije uplatiti letovanje. Ako na to dodamo dugačke rokove otplate, kamatne stope koje ne odstupaju od prosečnih vrednosti kamatnih stopa za kredite za fizička lica, imamo dobitnu kombinaciju i uplaćen aranžman za zasluženi odmor.

Pre nego što se sa profakturom iz turističke agencije zaputite u odabranu banku, uporedite uslove kod više banaka i izaberite ponudu koja je za vas najpovoljnija i koju ćete bez problema moći uredno otplaćivati.

Svakako vas savetujemo, pre nego što se zadužite, da još jednom dobro proverite ponude banaka, napravite dobru računicu da jedno letovanje ne otplaćujete više godina i naravno, novu ratu kredita uklopite u svoj kućni budžet.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana