Platne kartice

31.10.2007

Istraživanja izvor: Kamatica

Platne kartice su instrument bezgotovinskog plaćanja roba i usluga (preko POS terminala), a pored toga omogućavaju i podizanje gotovog novca sa bankomata.

Neke od osnovnih prednosti korišćenja platnih kartica su:
- jednostavna upotreba
- ušteda vremena pri korišćenju
- veća sigurnost u slučaju gubitka nego pri nošenju gotovine
- raspoloživost svih sredstava sa računa 24 sata dnevno
- plaćanje i kada trenutno nema dovoljno novca na računu (kreditne kartice)

Banke izdavaoci kartica uglavnom imaju sledeće koristi od korišćenja kartica: manja opterećenost šaltera, kompletnija usluga klijentu (kartica može da se koristi 24 h dnevno), provizije od korišćenja kartica sa bankomata i POS terminala (u trgovinama), i sl. Monetarne vlasti jedne zemlje takođe imaju brojne koristi od korišćenja platnih kartica, a među najvažnijim su smanjenje sive ekonomije i manja količina gotovog novca u ukupnoj novčanoj masi.

Osnovna podela platnih kartica je na debitne i kreditne kartice. Pri korišćenju debitnih kartica, račun se zadužuje istovremeno sa plaćanjem i one omogućavaju korišćenje sredstava samo do iznosa koji se nalazi na računu. Kada su u pitanju kreditne kartice, korisnik njima može plaćati i kada trenutno nema sredstava na računu, ali samo do iznosa ugovorenog kreditnog limita sa bankom. Ovim karticama se korisnik zadužuje i otplaćuje zaduženje u delovima, a u određenim periodima (najčešće mesečno).

Zavisno od toga ko je izdavaoc kartice, one mogu biti bankarske i nebankarske kartice.

U bankarske kartice spadaju: DinaCard, MasterCard/Maestro, VISA i mnoge druge manje poznate. Ove kartice izdaje banka.

Najpoznatije nebankarske kartice su American Express i Diners Club. Izdavaoci nebankarskih kartica nisu banke, već druga pravna lica. Banke se često mogu javiti kao posrednici u izdavanju ovih kartica (kao što je slučaj sa American Express karticom u našoj zemlji).

Prema korisnicima, kartice se mogu podeliti na lične i poslovne. Lične kartice koriste fizička lica, a poslovne kartice koriste ovlašćena lica nekog pravnog lica (u poslovne svrhe) i one su vezane za račune pravnih lica.

Korišćenje platnih kartica najčešće povlači i određene redovne troškove za korisnika: troškovi izdavanja, godišnja članarina, kamata (kod kreditnih kartica), provizije od korišćenja kartica na bankomatima drugih banaka i sl. Debitne kartice su često oslobođene većine ovih troškova, ali kreditne kartice gotovo uvek povlače većinu navedenih troškova.Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana