Zaduživanje kod banaka isključivo na bazi zarada na koje je plaćen porez

12.11.2007

Istraživanja izvor: NBS, Bankar
U intervjuu za ugledni domaći magazin „Bankar“ guverner Narodne banke Srbije, Radovan Jelašić, osvrnuo se i na problematiku kredita u Srbiji. On navodi da je zaduživanje građana sve veće, sa povećanjem plata i da će Narodna banka Srbije u 2008. uvesti novu meru vezanu za kredite, zbog problema sa određivanjem kreditne sposobnosti građana.
„Ovde ljudi jedan prosek prijavljuju bankama, kada traže kredit, drugi za smeštaj dece u obdanište, a treći Poreskoj upravi. Zato NBS pregovara sa Poreskom upravom da od 2008. osnovica za zaduživanje kod banaka bude isključivo zarada na koju je plaćen porez. Siguran sam da ćemo dobiti podršku Vlade i Ministarstva finansija, jer će to doprineti finansijskoj disciplini. A, to znači da će svi, čija je mesečna rata za otplatu kredita veća od 30.000 dinara, obavezno morati da donesu i izveštaj da su platili porez na godišnji dohodak veći od milion dinara.“
Na pitanje da li NBS planira ograničenja i za potrošačke i revolving kredite preko kreditnih kartica, guverner odgovara:
„Nadamo se da će se banke dogovoriti o opštim pravilima igre za kreditiranje preko kartica i razumnom minimumu mesečne otplate, kao i ustanoviti da je, sa stanovišta upravljaja rizikom, neodovorno da se roba i usluge finansiraju na vremenski period, koji je mnogo duži od roka korišćenja te robe i usluga. Nadam se, takođe, da NBS neće morati uvek da koristi „štap“.
Nekoliko dana pre davanja intervjua guverner je najavio da će Narodna banka Srbije u saradnji sa Udruženjem banaka Srbije uskoro upoznati javnost o dodatnim merama, koje će zajednički formirati, a u vezi sa usklađivanjem roka otplate kredita i vremenskog perioda korišćenja roba i usluga.

Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana