Western Union

18.12.2007

Istraživanja izvor: Kamatica
Western Union je jedan od vodećih svetskih servisa za transfer novca, koji ljudima omogućava da za najkraće moguće vreme, od nekoliko minuta, pošalju ili prime novac iz bilo kog kraja sveta. Eki Transfers Beograd je ovlašćeni agent Western Union-a za Srbiju. Transfer novca preko Western Uniona se obavlja na punktovima koji imaju dozvolu Eki Transfers-a. Takva mesta su označena žuto crnom nalepnicom WESTERN UNION. Najčešće su to ekspoziture banaka. Sistem rada ovog sistema se sastoji u sledećem: - pošiljalac šalje novac i dobija kontrolni broj (koji je potrebno da dostavi primaocu) - primalac dolazi na punkt Western Union-a, identifikuje se i popunjava zahtev za isplatu (gde unosi i kontrolni broj) - transfer novca i verodostojnost podataka punktu potvrđuje Eki transfers - punkt vrši isplatu novca primaocu Bez obzira na zemlju porekla novca, isplata je isključivo u eurima ili dinarima. Proviziju za slanje novca plaća osoba koja novac šalje, a primalac novca ne plaća proviziju. Kada se na šalteru, određenom kao punkt Western Union-a, pojavi klijent sa najavom očekivane elektronske uplate iz inostranstva, radnik na šalteru mu uručuje obrazac Western Union-a “Prijem novca”. Klijent je dužan da popuni Obrazac sa sledećim obaveznim podacima: - Ime i prezime primaoca - Adresa primaoca - Ime i prezime pošiljaoca - Zemlja odakle se transfer upućuje - Što tačniji iznos koji se očekuje (može i u originalnoj valuti slanja ) - Kontrolni broj transfera Popunjen Obrazac stranka potpisuje na za to predviđeno mesto i predaje radniku na šalteru, na dalju obradu. Radnik kontaktira Eki transfers i u roku od par minuta dobija odgovor. Postoji mogućnost da, zbog sigurnosti, Eki transfers traži dopunu zahteva, pre isplate. Nakon odbrenja za isplatu, radi se nalog za isplatu, koji primalac potpisuje i vrši se isplata u eurima, dinarima ili i u eurima i dinarima (zavisno od zahteva klijenta). Western Union je jedan od najbržih načina za transfer novca, ali su i provizije, koje plaća pošiljalac, drastično veće nego kod klasičnih načina za slanje novca. To je posebno izraženo kada su u pitanju manji iznosi koji se transferišu. Zbog toga Vam preporučujemo da ovaj način slanja novca koristite samo u slučaju kada niste u mogućnosti da koristite alternativne i jeftinije načine slanja.

Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana