NARODNA BANKA SRBIJE IZRAĐUJE NOVE SERIJE NOVČANICA

25.12.2007

Istraživanja izvor: NBS
NARODNA BANKA SRBIJE IZRAĐUJE NOVE SERIJE NOVČANICA Narodna banka Srbije planira da izradi novu seriju novčanica u nameri da unapredi njihov dizajn i tehniku izrade i da uvede nove elemente zaštite od falsifikovanja. Serija će obuhvatiti izdanja novčanica koja po svojim osnovnim karakteristikama – apoenskoj strukturi, temi sa odabranim specifičnim motivima i likovnom izrazu – čine ujednačenu celinu. Apoensku strukturu nove serije činiće devet apoena novčanica, od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 i 5000 dinara. S obzirom na to da je priprema nove serije novčanica kompleksan i dugotrajan proces, koji će se odvijati u više faza, očekuje se da će se aktivnosti na tom planu realizovati u roku od najmanje dve godine. O tom procesu Narodna banka će u kontinuitetu obaveštavati javnost. Nakon izbora idejnih rešenja, Narodna banka će odlučiti da li će i kada pristupiti i štampanju i puštanju u opticaj novčanica nove serije. Narodna banka želi da se izbor idejnog rešenja nove serije novčanica izvrši putem javnog poziva. On će biti objavljen krajem decembra 2007, a njime će biti definisani: cilj i pravo učešća, obavezni elementi, način izbora i otkupa likovnih rešenja, autorska prava, te rok i način dostavljanja likovnih rešenja. Pravo učešća na javnom pozivu imaće svi državljani Republike Srbije, osim članova žirija za ocenu idejnih likovnih rešenja nove serije novčanica Republike Srbije, njihovih zamenika, stručnih izveštača, sastavljača konkursnog programa, zaposlenih u Narodnoj banci koji vrše tehnološku razradu likovnog rešenja i članova njihovih najužih porodica. Polazeći od toga da je naš novac deo naše kulture i nacionalnog identiteta i da njegov izgled i fizička očuvanost pružaju prve utiske o našoj zemlji i njenim građanima, Narodna banka će prirediti javnu izložbu izabranih likovnih rešenja. Izložena likovna rešenja će na taj način biti predmet javne ocene i glasanja, što će omogućiti da se sve strukture društva uključe u kreiranje izgleda našeg novca.

Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana